Ефективна ділова взаємодія та безконфліктна комунікація
Ділова українська мова
Англійська мова для професійного спілкування держслужбовців
Ділове листування англійською мовою
Моделі психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання
Телефонне спілкування англійською мовою
Чеська мова для початківців
Менеджмент в освіті
Політична іміджологія 
Методика використання комп’ютерних технологій в школі
Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інноваційного педагогічного менеджменту
Формування іншомовної комунікативної компетентності дипломованихспеціалістів різних сфер діяльності
Комп’ютерна лінгвістика (корпусні технології)
Інтегрування концепції соціально-гендерної рівності в роботу органів місцевої влади
Формування гендерної компетентності у школярства
вул. В. Першина 24, м. Бахмут, 84511
giim@forlan.org.ua technology@forlan.org.ua +38(06274)4-05-37 +38(050)700-38-44
ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДВНЗ ДДПУ