Аллахвердян Тамара Миколаївна
e-mail: t.allakhverdian@forlan.org.ua

Доктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, літературознавець, перекладач, професор кафедри.

У 1976 р. закінчила Дніпропетровський державний університет, викладала французьку мову на кафедрах іноземних мов, філології та перекладу, читала зарубіжну літературу на філологічних факультетах; вела курси з риторики та культурології.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» (МДУ, Москва).

У 2013 р. у Таврійському національному університеті захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Література зарубіжних країн».

Опублікувала понад 140 наукових, науково-методичних та методичних робіт, серед яких чотири монографії, в тому числі, одна; чотири навчальних посібники, більше 120 статей і інших публікацій у наукових журналах та збірках за темами: «Французька література 18 і 19 ст.», «Англійський романтизм», «Російський романтизм», «Особистість в романтизмі: проблеми індивідуалізму, егоцентризму, деперсоналізації», «Структура міфопоетичного тексту»; також з проблем лінгвістики і художнього перекладу (57 праць видано у фахових виданнях України та за кордоном).

Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей «Теорія літератури», «Література зарубіжних країн» та науковo-методичних експертних комісій.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Проблеми соціокультурного варіювання іноземної мови в аспекті перекладу»;
  2. «Теорія та практика перекладу»;
  3. «Основні напрямки семантичних досліджень»;
  4. «Комунікативні стратегії (друга мова)»;
  5. «Комунікативні стратегії (основна мова)»;
  6. «Лексикологія»;
  7. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  8. «Актуальні проблеми сучасної романістики».

Керує написанням магістерських робіт з філології.