Андрущенко Вікторія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» / «Практичний курс англійської мови», «Стилістика / Порівняльна стилістика», «Основи перекладацького скоропису», «ДЗВ : Лінгвістична інтерпретація художнього тексту».

Коло наукових інтересів складає лінгвістика тексту, компаративна лінгвістика, функціональна стилістика тексту.