Архіпова Ірина Михайлівна
е-mail: i.arkhipova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 2000р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови і зарубіжна література, переклад».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Авторський відступ в англомовній прозі: лингвопрагматичний  аспект». 

Коло наукових інтересів: семантика та прагматика художнього тексту, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 37 публікацій, з яких: 22 статті – у фахових виданнях, 5 статей – в інших виданнях, 10 матеріалів конференцій різних рівнів; 2 – навчально-методичних видання, 1 колективна монографія, 25 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Граматична організація мовленнєвої діяльності»;
  2. «Граматичні аспекти англомовного дискурсу».