Безсонова Анна Сергіївна
e-mail: a.bezsonova@forlan.org.ua

Викладач  кафедри германської філології.

У 2007р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (англійська, німецька).

Коло наукових інтересів:  семантика та прагматика науково- популярного дискурсу, когнітивна лінгвістика.

Публікації: 20 публікацій, з яких: 5 статей – у фахових виданнях,  4 статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 1 колективна монографія, 1 публікація студента.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Практика усного та писемного мовлення»;
  2. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  3. «Комунікативні стратегії».