Бєліцька Євгенія Миколаївна
е-mail: belitskay@forlan.org.ua

Директор Горлівського інституту іноземних мов

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1989р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Російська мова і література, англійська мова».

У 2000р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія). Тема дисертації: «Конотонімізація онімів як лексико-семантичний процес».

У 2006р. отримала атестат доцента кафедри мовознавства та російської мови.

Коло наукових інтересів: теорія мови, ономастика, семантика, лінгвокогнітологія, дискурсологія.

Публікації: більш 70 публікацій, з яких: 25 статей – у фахових виданнях, 7 статей в іноземних наукових періодичних виданнях, 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 2 навчально-методичних посібника (гриф МОН), статті – в інших виданнях, матеріали конференцій різних рівнів, студентські публікації.

Стажування за програмою IREX  у США, штат Огайо.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Історія англійської мови»;
  2. «Комунікативні стратегії».