Вороненкова Тетяна Олександрівна
e-mail: t.voronenkova@forlan.org.ua

Викладач кафедри світової літератури.

У 2009 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм) (семінарські заняття).
  2. Пропедевтичний курс зарубіжної літератури (семінарські заняття).

Коло наукових інтересів: комунікативна компетентність у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, інтермедіальність в художній літературі.

Публікації: 9, з них 3- у фахових виданнях України, 1 – в іноземному виданні (колективна монографія), 5 – у збірках матеріалів конференцій.