Врюкало Вікторія Миколаївна
e-mail: v.vrukalo@forlan.org.ua

Старший викладач  кафедри германської філології та кафедри педагогіки та методики викладання.

У 1981 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької та французької мов.

Наукові інтереси: профільне навчання іноземній мові, допрофільна підготовка учнів середньо освітньої школи.

Основні публікації: 18 публікація, з них 5 фахові статей, 13 доповідей на конференціях різного рівня.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Друга іноземна мова»;
  2. «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування»;
  3. «Практика усного та писемного мовлення» (практ.);
  4. «Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах (німецька мова)»;
  5. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  6. «Педагогіка канікул».