Габідулліна Алла Рашатівна, доктор філологічних наук,професор кафедри.

Викладає дисципліни:  «Лінгвістика тексту», «Теорія мовленнєвої комунікації», «Основи етнолінгвістики», «Педагогічна лінгвістика», «Соціолінгвістика», «Лінгвокультурологія», «Психолінгвістика».

Коло наукових інтересів: педлінгвістика, прагмалінгвістика,лінгвістика тексту.

E-mail:allagabidullina54@gmail.com