Гордієнко Світлана Григорівна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Комунікативна фонетика», «Фоностилістика».

Наукові інтереси: проблеми фонетики, фонології та теорії мовних контактів.

E-mail: sg.gordienko56@gmail.com