Горлова Олена Володимирівна
e-mail: o.gorlova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури, викладач кафедри французької та іспанської мов.

У 1995 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова і українська мова та література». У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06. – теорія літератури. Тема: «Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі творів Валерія Шевчука)». У 2014 році отримала атестат доцента кафедри романо-германських мов.

Наукові інтереси: українська та зарубіжна (англомовна) література ХХ століття, антична література і культура, латинська мова.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Історія української культури»;
  2. «Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття)»;
  3. «Латинська мова»;
  4. «Давня мова народів Європи (латинська)».

Керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Публікації: 23 статті у фахових виданнях, 20 статей у нефахових виданнях, 3 навчально-методичні видання.