Грицук Юрій Валерійович
e-mail: y.hrytsuk@forlan.org.ua

Доцент, кандидат технічних наук, викладач кафедри педагогіки та методики викладання.

У 1997 р. з відзнакою закінчив Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького державного технічного університету за спеціальністю «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг та аеродромів».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу з теми: «Асфальтошлакобетони на аніонних бітумних емульсіях» за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри загальної інженерної підготовки ДонНАБА.

Автор та співавтор понад 350 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема навчального посібника з грифом МОН України. Брав участь у підготовці декількох монографій. Має 11 свідоцтв про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (у складі творчих колективів) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (у складі творчих колективів).

Викладає наступну дисципліну: Інформаційно-комунікаційні технології в галузі.