Дьячок Наталя Василівна
e-mail: n.diachok@forlan.org.ua

Доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова, російська мова та література». У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 – російська мова. Тема: «Універбація в російській мові: структурно-семантичний та ономасіологічний опис».

На кафедрі світової літератури викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень:

  1. Зарубіжна література (XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм-реалізм), межа ХІХ-ХХ століть).

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: системність мовно-літературного простору, активні процеси сучасного слов’янського словотвору, теорія номінації, складні випадки сучасної морфологічної системи російської мови; проблеми поетики зарубіжної літератури ХХ століття.

Публікації: 80, з яких 1 – монографія, 69 – публікації наукового (з них: 51 – у фахових виданнях) і 5 – навчально-методичного характеру.

У 2015 році пройшла стажування у Літній школі, що проводилася BTU CS (Германія) за підтримки DAAD «Озеленення» навчальних програм» / Greening the Curriculum – Integration of Sustainability Aspects into University Education.