Жарикова Марина Володимирівна
e-mail: m.zharikova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов.

У 1989 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Російська мова і література, англійська мова». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

На кафедрі керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми теорії мовленнєвих жанрів, лінгвокультурологічні аспекти сучасної науки, проблеми поетики сатирико-гумористичних жанрів, зарубіжна література ХХ століття.

Автор понад 30 публікацій, з яких: 22 –у фахових виданнях, 6 – у нефахових виданнях; 1 монографія, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичне видання. Понад 30 виступів на конференціях.