Колесніченко  Олена  Леонідівна, кандидат філологічних  наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства та російської мови.

Викладає дисципліни: «Сучасні напрямки лінгвокогнітології»,«Комунікативні стратегії (російська мова)»,«Методика навчання російської мови у вищій школі»,«Основи семасіології», «Історія російського мовознавства».

Коло наукових інтересів: методика викладання філологічних наук, лінгвістика тексту.

E-mail:el.ko14777@gmail.com