Корольова Олена Юріївна, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Викладає такі дисципліни, як «Методика навчання перекладу у закладах вищої освіти»,                     «Лексикологія англійської мови / Порівняльна лексикологія», «Аудіовізуальний переклад», «Переклад юридичного усного та писемного мовлення».

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія та практика перекладу, лексикологія та семасіологія.

E-mail: olenakoroliova@gmail.com