Марченко Тетяна Михайлівна
e-mail: t.marchenko@forlan.org.ua

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри світової літератури.

У 1990 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Російська мова та література, англійська мова». У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «О. К. Толстой і його час». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій». У 2014 році отримала атестат професора кафедри зарубіжної літератури.

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть).

Другий (магістерський) рівень

  1. Основи міфопоетики.
  2. Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.
  3. Методологія сучасних літературознавчих досліджень.
  4. Основи імагології / Рецептивна естетика.

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: російська історична проза ХІХ–ХХ століть, історичні постаті в інтерпретаціях класиків російської та світової літератури, проблеми жанру історичного роману та романізованої біографії, імагологія, російська література доби романтизму, зарубіжна література ХІХ століття, межі ХІХ-ХХ століття.

Публікації: 1 монографія, навчальний посібник та методичні рекомендації, близько 100 статей у фахових та іноземних виданнях, матеріалах конференцій різних рівнів.

Під керівництвом Т. М. Марченко захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.