Несторук Наталя Анатоліївна
e-mail: n.nestoruk@forlan.org.ua

Доцент, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та методики викладання.

У 1997 р. закінчила Українську інженерно-педагогічну академію, кваліфікація – «інженер-педагог». У 2017 р. закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів; професіонал в галузі методів викладання.

У 2014 р. захистила дисертацію з теми «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів електромеханічного профілю до проведення експериментальних досліджень у процесі вивчення технічних дисциплін» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

У 2017 р. – підвищення кваліфікації в Навчально-науковому Інституті післядипломної освіти ДонНТУ, назва програми «Англійська мова ділового спілкування в менеджменті», випускна робота на тему «Лінгвістична компетентність, як фактор професійного успіху».

У 2018 р. – стажування в ДВНЗ «ДДПУ» на кафедрі психології з метою оновлення та формування професійних компетентностей в психолого-педагогічній діяльності.

Наукові інтереси: неперервна освіта, педагогічний менеджмент.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Педагогіка»;
  2. «Методика та етика сучасних науково-педагогічних досліджень»;
  3. «Менеджмент в освіті»;
  4. «Педагогіка та психологія вищої школи»;
  5. «Педагогіка та методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі»;
  6. «Теорія та практика впровадження передового педагогічного досвіду».