Резнікова Олена Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.

Викладає дисципліни: «Психологія спілкування», «Диференційна психологія», «Психологія травмуючи ситуацій», «Психогігієна», «Психологія тренінгів», «Психологія»

Коло наукових інтересів: теорія психологічного захисту та копінг поведінки; теоретичні та методологічні проблеми психології; психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

e-mail: ereznikova63@gmail.com