Свіденська Галина Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки.

Викладає дисципліни: «Порівняльна психологія», «Психолінгвістика», «Теорія та методологія психологічних досліджень», «Психологія тренінгів», «Психологія»

Коло наукових інтересів: психологічна служба, волонтерська практика.

svidenskag@gmail.com