Сердюкова Людмила Іллівна
е-mail: l.serdukova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1964р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та вихователь школи-інтернату».

У 1974 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації:  «Деякі особливості синтаксису речення романів У. Фолкнера». 

У 1990 році отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: сучасна література Великобританії та США, лінгвостилістика, інтерпретація англомовного художнього дискурсу, сучасна англомовна література для дітей та юнацтва.

Публікації: автор понад 50 наукових та навчальних публікацій різних рівнів, 1 колективної монографії, 4 науково-методичних посібників.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Практика усного та писемного англійського мовлення»;
  2. «Лінгвостилістичні аспекти сучасного англомовного дискурсу»;
  3. «Англійська мова наукового та професійного спрямування»;
  4. «Наративні практики сучасної англійської мови».