Ситняк Роман Миколайович
e-mail:  r.sytniak@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 2002 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Мова та література (англійська, французька)».

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – Загальне мовознавство (035 Філологія.) Тема дисертації: «Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан».

Коло наукових інтересів: історична та сучасна семасіологія, лексикологія.

Публікації: є автором понад 35 публікацій, у т.ч. 8 фахових статей, співавтором 1 колективної монографії, більше 10 нефахових статей та тез, студентських публікацій.

У 2018 році пройшов стажування у США (м. Нью-Йорк) у Нью-Йоркському Університеті (NUY) за програмою з Вивчення Суспільства та Культури США (U.S. Culture and Society) ініційованою Бюро з питань освіти і культури Державного департаменту США.

Вчитель ACCESS.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Практика усного та писемного мовлення»;
  2. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  3. «Комунікативні стратегії»;
  4. «Лексикологія».