Скляр Ірина Олександрівна
e-mail: i.skliar@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури.

У 2003 році закінчила Донецький інститут соціальної освіти за спеціальністю «Українська мова та література. Зарубіжна література». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Тема: «Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного». У 2014 році отримала атестат доцента кафедри української філології. З 2017 року по 2019 рік навчалася в докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (спеціальність 10.01.01 – українська література).

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Методика викладання зарубіжної літератури.

Другий (магістерський) рівень

  1. Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти.

Керує педагогічною практикою, курсовими та бакалаврськими роботами.

Коло наукових інтересів: психопоетика творчості українських і зарубіжних митців-письменників, інноваційні підходи в методиці викладання української мови та літератури, реалізація авторських електронних підручників з української літератури та літератури рідного краю, зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах дистанційного навчання.

Публікації: 65, з яких 1 – монографія, 28 – публікації наукового й 36 – навчально-методичного характеру.

У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті, культурі, літературі» у Вищій технічній школі в м. Катовіце (Польща).