Скоплєв Андрій Олександрович доцент, кандидат філологічних наук

Викладає дисципліни: «Старослов’янська мова», «Зіставна граматика російської та української мов».

У 2003 р. закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, російська)».

У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.03 ‒ слов’янські мови. Тема дисертації: «Проблема збереження категорії виду в чеських акціональних субстантивах на -ní/-tí».

Коло наукових інтересів: граматика та словотвір західнослов’янських мов, аспектологія, гібридні класи слів в системі частин мови, історія слов’янських мов, слов’янська мікрофілологія, генеративна граматика.

Публікації: 20 статей (7 ‒ у фахових виданнях, 2 ‒ у закордонних виданнях, 9 ‒ матеріали конференцій та нефахові видання)

Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова».

E-mail:andskoplev@ukr.net