Старченко Олена Анатоліївна
е-mail: o.starchenko@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1996р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської і німецької мов».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Термінологія виборчого процесу і виборчих процедур (на матеріалі англійської та української мов)».

Коло наукових інтересів: термінознавство, лексикологія, соціолінгвістика, теорія номінації.

Публікації: 26 публікації, з яких: 10 статей – у фахових виданнях, 2 статті – в інших виданнях, 14 матеріалів конференцій різних рівнів.

Викладає наступну дисципліну: «Практична фонетика».