Тітова Ольга Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська літературна мова (фонетика, лексикологія, морфологія)», «Сучасна наукова мова», «Українська діалектологія», «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Мовний розбір у ЗВО та школі»

         Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, інноваційні освітні технології.

E-mail: o.b.titova2016@gmail.com