Чабанова Інна Вячеславівна
e-mail: i.chabanova@forlan.org.ua

Викладач кафедри французької та іспанської мов.

У 2017 році закінчила факультет романо-германських мов ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Наукові інтереси: лінгвокраїнознавство Іспанії, іспаномовна література.

Має наукові публікації, фахову статтю.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Друга іноземна мова (іспанська)»;
  2. «Практика усного та писемного мовлення»;
  3. «Лінгвостилістичні аспекти сучасного іншомовного дискурсу»;
  4. «Актуальні проблеми сучасної романістики».