Чернишова Ірина Вікторівна
e-mail:   i.chernyshova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент  кафедри германської філології.

У 1998 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Дейктичні маркери оцінності «свого»-«чужого» простору в англійському тексті Біблії.

Коло наукових інтересів: лексикологія, соціолінгвістика, стилістика.

Публікації:  24 публікації, з яких 18 статей у фахових виданнях України та іноземних виданнях, матеріали конференцій різних рівнів.

Викладає наступну дисципліну: «Комунікативні стратегії».