Шарко Альбіна Анатоліївна
e-mail: a.sharko@forlan.org.ua

Старший викладач  кафедри германської філології.

У 1996 р. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької і англійської мови та зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: гендерна педагогіка, лінгвокраїнознавство, методика викладання німецької мови як другої іноземної.

Основні публікації: 24 публікації, з них 9 фахові статі, 22 доповіді на конференціях різного рівня.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Друга іноземна мова»;
  2. «Друга іноземна мова як мова професійного спілкування»;
  3. «Лінгвокраїнознавство»;
  4. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови»;
  5. «Практика усного та писемного мовлення» (практ.);
  6. «Теорія та практика дискурсивного аналізу».