Шередека Галина Володимирівна
e-mail: g.sheredka@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, старший викладач  кафедри германської філології.

У 1994 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Вчитель англійської та іспанської мов».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності  10.01.02 – російська література. Тема дисертації:  «Форми вираження авторської свідомості в російській літературній казці 30-50- х рр. ХІХ століття».

У 2019 році пройшла стажування у Литовському центрі дітей та молоді (м. Вільнюс) у межах литовсько-українського проєкту «Стимулювання освітніх ініціатив у Новій українській школі: на шляху до змін у Східній Україні» за підтримки фонду співпраці та підтримки демократії при Міністерстві закордонних справ Литви та Посольства Литви в Україні.  Сертифікат №(1.18) V.4-7839.

Коло наукових інтересів: теорія літератури, стилістика, теорія і практика перекладу.

Публікації:  12 публікацій, з яких: 9 статей – у фахових виданнях, 3 – матеріали конференцій.

Викладає наступну дисципліну: «Практика усного та писемного мовлення»