Шкуропат Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.’

Викладає дисципліни: «Практичний курс англійської мови» / «Практика усного та писемного мовлення», «Теорія та практика дискурсивного аналізу», «Теорія та практика перекладу з основної іноземної мови рідною».

Наукові інтереси: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.

Викладає дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Аналіз художнього тексту», «Історія сучасних літературознавчих вчень», «Основи міфопоетики».

 Коло наукових інтересів: аналітика літературного твору, інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз, сучасна література англомовних країн.