Шлапаков Олег Сергійович, кандидатфілологічних наук, доцент кафедри

Коло наукових інтересів: лінгвопрагматика, соціолінгвістика, лінгвокультурологія.

Викладає дисципліни: «Вступ до когнітивної лінгвістики» ,«Практикум з російської мови» ,«Сучасна російська літературна мова  (морфологія)»

E-mail:shlapakov@ukr.net