Юрченко Інна Дмитрівна
e-mail: i.iurchenko@forlan.org.ua

Викладач кафедри германської філології та кафедри світової літератури.

У 2017 році закінчила Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Англійська, німецька мови та світова література».

У 2018 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Англійська мова і література, німецька мова, перекладач».

Викладає наступні дисципліни:

  1. Зарубіжна література (античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття, романтизм, реалізм, межа ХІХ-ХХ століть) (семінарські заняття);
  2. «Практика усного та писемного мовлення»;
  3. «Граматичні аспекти англомовного дискурсу»;
  4. «Теорія та практика дискурсивного аналізу».

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, проблеми поетики англомовної літератури ХІХ-ХХ століть (реалізм, модернізм, постмодернізм), мультикультуралізм.  

Публікації: 1 стаття у фаховому виданні України, тези наукових конференцій, 7 – у нефахових виданнях і матеріалах наукових конференцій різних рівнів.