Борозенцева Тетяна Валеріївна – доцент кафедри психології та педагогіки, зав. секції психології, кандидат психологічних наук.

Викладає дисципліни: «Математичні методи в роботі психолога», «Анатомія та фізіологія нервової системи», «Методика викладання психології», «Диференційна психологія», «Етнопсихологія», «Теорія та методологія психологічних досліджень».

Коло наукових інтересів: теорія мотивації, формування корпоративної культури, інваріантне моделювання у психології.

e-mail: kramagrad@gmail.com