Карпіна Олена Сергіївна
e-mail: o.karpina@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри світової літератури.

У 2012 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська і французька мови та зарубіжна література». У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Форми вираження історіософської концепції у пенталогії Всеволода Соловйова «Хроніка чотирьох поколінь»».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:

Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження).
  2. Світова дитяча література.
  3. Зарубіжна література (Античність, Середні віки-Відродження, XVII-XVIII століття (лекції та семінари), ХІХ століття (романтизм-реалізм), межа ХІХ-ХХ століть (семінарські заняття), ХХ століття (лекції та семінари)).

Другий (магістерський) рівень

Методика викладання літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти (практичні і лабораторні заняття).

Керує педагогічною практикою, курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: російська історична белетристика межі ХІХ–ХХ ст.; розвиток жанру історичного роману у світовій літературі та його авторські трансформації; проблема співвідношення факту та вигадки в історичному романі; специфічні риси жанру сімейної хроніки; способи відтворення художнього часу в історичному романі; художня філософія історії; літературна імагологія.

Публікації: 30 статей (9 – фахових виданнях, 1 – в іноземних виданнях, 20 – матеріали конференцій та нефахові видання).