Комаров Сергій Анатолійович
e-mail: s.komarov@forlan.org.ua

Доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури.

У 1999 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю: «Англійська мова, російська мова та література». У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Російська документальна проза 1917-1920 років («Несвоєчасні думки» О. М. Горького, «Окаянні дні» І. О. Буніна, «Листи до Луначарського» В.Г. Короленка). У 2008 році отримав атестат доцента кафедри зарубіжної літератури. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02. – російська література. Тема: «Жанр фейлетону в російській літературі ХІХ – першої третини ХХ століття: теорія, історія, персоналії, поетика».

На кафедрі викладає наступні дисципліни:
Перший (бакалаврський) рівень

  1. Зарубіжна література (Середні віки, Відродження, XVII-XVIII століття, ХІХ століття (романтизм), ХХ століття)

Другий (магістерський) рівень

  1. Сучасний літературний процес: основні тенденції розвитку.
  2. Гендерні дослідження в літературознавстві / Історія компаративістики.
  3. Рецептивна естетика.
  4. Історія сучасних літературознавчих вчень.
  5. Кіно і література: поетика взаємодії

Керує курсовими, бакалаврськими і магістерськими роботами.

Коло наукових інтересів: історія російської літератури ХХ століття, сатирико-гумористична проза, зарубіжна література ХХ – початку ХХІ століття, постмодерністські тенденції у світовій літературі, англомовна література (Великобританії, США, Канади), кінематографічний дискурс у сучасній літературі.

Публікації: 1 монографія, 36 статей у фахових виданнях, 9 статей – в іноземних виданнях, 25 матеріалів конференцій різних рівнів, 4 навчально-методичні видання (з них – 2 навчальних посібника, один з яких отримав гриф МОН України (у співавторстві)).

У 2018 році пройшов науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті, культурі, літературі» у Вищій технічній школі в м. Катовіце (Польща).