Морозова Людмила Іванівна
e-mail: l.morosova@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології.

У 1995 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель німецької мови та української мови і літератури.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю: 10.01.06 – теорія літератури (035 Філологія)

Тема дисертації: «Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів» (диплом кандидата наук ДК №041756 від 20.09.2007р.)

Доцент кафедри теорії та історії української літератури

(12ДЦ №023176 від 17.06.2010р.)

Наукові інтереси: німецька література, теорія літературних родів жанрів.

Основні публікації: 22 публікації, з них 13 фахових статей, 15 доповідей на конференціях різного рівня.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Лексикологія німецької мови»;
  2. «Стилістика і дискурсивний аналіз»;
  3. «Теоретична граматика»;
  4. «Комунікативні стратегі» (основа мова, друга мова);
  5. «Практикум з перекладу другої іноземної мови»;
  6. «Теорія та практика перекладу»;
  7. «Методика навчання іноземних мов і культур у вищій школі».