Потреба Надія Анатоліївна
e-mail: n.potreba@forlan.org.ua

Завідувач кафедри французької та іспанської мов, кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри педагогіки та методики викладання.

У 1990 р. закінчила факультет французької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (спеціальність – французька та німецька мови); освітній рівень «спеціаліст».

У 2006 році закінчила аспірантуру при Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2007 захистила кандидатську дисертацію за темою «Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творчості І.О. Буніна)» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

У 2013 р. отримала звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

Наукові інтереси: сучасні тенденції викладання другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство Франції; літературознавчі проблеми.

Є автором більше 40 публікацій, з яких, зокрема, 12 фахових та 4 праці навчально-методичного характеру; навчального посібника «Теорія та практика перекладу», членом науково-методичної ради інституту, керівником студентського наукового гуртка «Лінгвокультурні особливості вербалізації мовних одиниць в романських мовах»

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах (французька мова)»;
  2. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  3. «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови»;
  4. «Комунікативні стратегії: друга мова(французька)»;
  5. «Практика усного та писемного мовлення»;
  6. «Граматичні аспекти іншомовного дискурсу»;
  7. «Менеджмент перекладацьких проектів».