Пожидаєва Надія Петрівна
е-mail: n.pozhidaeva@forlan.org.ua

 Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології.

У 1987р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська і німецька мови».

У 2011р.  захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності   10.02.04 – германські мови
(035 Філологія). Тема дисертації: «Лексичні та граматичні особливості англійської як міжнародної допоміжної мови (на матеріалі текстів адміністративних документів  Європейського Союзу)».

У 2015р. отримала атестат доцента кафедри англійської філології.

Коло наукових інтересів: лексикологія, англомовний адміністративний дискурс.

Публікації: понад 30 публікацій, з яких: 17 статей – у фахових виданнях, 3статті – в інших виданнях, 9 матеріалів конференцій різних рівнів, 2 – навчально-методичних видання, більше 20 публікацій студентів.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Теорія та практика перекладу»;
  2. «Комунікативні стратегії».