Радіонова Тетяна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір, морфологія, синтаксис», «Комунікативні стратегії (українська мова)», «Лінгвістичний аналіз тексту. Редагування та літературна правка», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови у ЗВО».

Коло наукових інтересів: актуальні питання синтаксису сучасної української мови, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, текстові категорії.

E-mail: t.radionova1974@gmail.com