СПИСОК СПЕЦІАЛЬНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1. Ефективна ділова взаємодія та безконфліктна комунікація (к.псих.н., доц. кафедри психології Борозенцева Т.В.)

2. Ділова українська мова (к.ф.н., доц. кафедри української філології Тітова О.Б.)

3. Англійська мова для професійного спілкування держслужбовців (к.ф.н., доц. кафедри англійської філології та перекладу Зоз О.А.)

4. Ділове листування англійською мовою (к.ф.н., доц. кафедри германської філології Чернишова І.В.)

5. Основи ділового листування (іспанська мова) (викл. кафедри французької та іспанської мов Чабанова І. В.)

6. Моделі психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання (к.пед.н., доц. кафедри педагогіки та методики викладання Кошелева Н.Г.)

7. Основи ділового листування (французька мова) (викл. кафедри французької та іспанської мов Чурсінова О.О.)

8. Телефонне спілкування англійською мовою (ст.викл. кафедри англійської філології та перекладу Корольова О.Ю.)

9. Чеська мова для початківців (к.ф.н., ст.викл. кафедри мовознавства та російської мови Скоплєв А.О.)

10. Політична іміджологія (канд. політ. наук, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Волвенко Н.М.)

11. Інтегрування концепції соціально-гендерної рівності в роботу органів місцевої влади (Канд. Іст. наук, ст. викл. кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Ю.Р. Стуканова)

12. Менеджмент в освіті ( к. пед. н., доц. кафедри педагогіки та методики викладання Н.А. Несторук)

13. Формування гендерної компетентності у школярства (Канд. Іст. наук, ст. викл. кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Ю.Р. Стуканова)

14. Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інноваційного педагогічного менеджменту (К.пед.н., доц. кафедри психології Н.Г. Кошелева, к .пед. н., доц. кафедри педагогіки та методики викладання Н.А. Несторук)

15. Програма оделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інноваційного педагогічного менеджменту