Випускників освітніх програм другого (магістерського) рівня вітають:директор інституту Євгенія Миколаївна Бєліцька, заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Тетяна Михайлівна Марченко, завідувач кафедри французької та іспанської мов факультету романо-германських мов Надія Анатоліївна Потреба, декан факультету соціальної та мовної комунікації Валентина Гаврилівна Мараховська.