План проведення

науково-практичних конференцій

 у Горлівському інституті іноземних мов  Державного вищого навчального закладу

 «Донбаський державний педагогічний університет» на 2021рік

 з/п

Тема

конференції

Відповідальний за проведення,

 телефон, е-mail

Термін

проведення

 

1

2

3

4

1.

IX Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні лінгвістичні парадигми»

Відповідальна особа: к. філол. н., доцент

Суховецька Людмила Валентинівна

Тел.:+38050 9432258

е-mail: germans@forlan.org.ua

lingvistychni.paradygmy@gmail.com

21 квітня 2021р.

2.

ХІХ Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених та аспірантів

«Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук» 

Відповідальна особа: Ткаченко Людмила Володимирівна

Тел.: +380502533660

е-mail: science@forlan.org.ua

13 травня 2021р.

3.

V Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція

«Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження»

Відповідальна особа: д. іст. н., професор

Докашенко Галина Петрівна

Тел: +380953528219

Е-mail: history@forlan.org.ua

22  жовтня 2021р.

4.

І Всеукраїнська науково-практична конференція

«Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії» 

 

Відповідальні особи: д. філол. н., професор Комаров Сергій Анатолійович

Тел.:+380954565014

е-mail: literature@forlan.org.ua

к. психол. н., доцент Борозенцева  Тетяна Валеріївна

Тел.: +380505580548

е-mail: psychology@forlan.org.ua

4-5 листопада 2021р.

5.

VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених

«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» 

Відповідальна особа: к. філол. н., доцент

Андрущенко Вікторія Олегівна,

Тел.+380501038782

E-mail: translation@forlan.org.ua

25 листопада 2021 р.