Інформація

з наукової роботи студентів

Горлівського інституту іноземних мов

 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

за 2020-2021 н. р.

==========================================================================================================================================================================================

 

 

==========================================================================================================================================================================================

Студентське самоврядування як засіб маркетингу вищого навчального закладу

Саме з такою доповіддю на ІХ Міжнародній студентській конференції «Домінанти  студентського самоврядування: захист прав студентів та сприяння якості освіти» виступила Дарина Акименко, здобувачка 1 курсу факультету романо-германських мов. Конференція відбулась на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У своїй доповіді  Дарина проаналізувала один з головних інструментів самореалізації молоді у закладі вищої освіти, яким є студентське самоврядування. Вона наголосила на тому, що студентське самоврядування створене не тільки для реалізації студентської демократії, залучення молоді в життя інституту. Студентське самоврядування – це також чудові маркетингові можливості освітнього закладу, що забезпечує потоки абітурієнтів і задоволення своїх студентів, даючи їм можливість до самореалізації.

Тези доповіді  опубліковані у збірнику матеріалів конференції, що виходить за підтримки Студентської ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Науковий керівник роботи – професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Г.П. Докашенко.

Вітаємо Дарину з почином та зичимо подальшої цікавої роботи!

==========================================================================================================================================================================================

Сучасний рух науки

Одним із головних аспектів навчання іноземній мові є лексична іншомовна компетентність. Саме  цій тематиці було присвячено дослідження здобувача бакалаврського рівня вищої освіти факультету романо-германських мов Антона Ернста. Результати роботи «Вдосконалення використання лексичних навичок німецької мови на середньому етапі навчання» під керівництвом старшого викладача кафедри германської філології Вікторії Миколаївни Врюкало він  презентував на ХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» 1-2 квітня 2021 року. У дослідженні було проаналізовано потенціал методу навчання лексичним навичкам німецької мови з використанням сучасних технологій на прикладі навчальної відеоігри. Актуальність роботи підтверджується популярністю та постійним розвитком диференційованого навчання у світі, сучасними технологіями.

Бажаємо Антону подальших наукових досягнень!

==========================================================================================================================================================================================

Вітаємо переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

Упродовж 8-9 квітня 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад». На конкурс було надіслано понад 60 робіт, автори яких представляли заклади вищої освіти з різних куточків України.  

У конкурсі взяли участь роботи наших студентів – здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти Єлизавети Авдєєвої та Єлизавети Самойлової. За результатами рецензування роботи дівчат були рекомендовані до захисту на підсумковій науково-практичній конференції, урочисте відкриття якої відбулося 8 квітня 2021 року на платформі Zoom.

В рамках роботи чотирьох секцій учасники мали змогу представити свої дослідження, які в сукупності охоплюють найрізноманітніші актуальні теми зі сфери перекладознавства. Зокрема, студенти дискутували про лінгвокогнітивні, соціокультурні та прагматичні особливості перекладу, проблеми художнього та галузевого перекладу, термінологічної стандартизації, локалізації відеоігор і навіть відтворення англомовного неоковідокону. Значна кількість доповідей торкалася питань відтворення авторського ідіостилю сучасних письменників. Під час засідання Галузевої конкурсної комісії було затверджено остаточні підсумки конкурсу.

Робота Єлизавети Самойлової «Власні імена та способи їх перекладу засобами цільової мови (на матеріалі роману Ріка Ріордана «Percy Jackson and the Titan՚s Curse” / «Персі Джексон та прокляття титана») під керівництвом старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу Олени Юріївни Корольової  була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Заохочувальною номінацією «За оригінальність презентації наукової роботи»  була відзначена праця Єлизавети Авдєєвої «Концепт персонаж та особливості  його відтворення в англо-українському  художньому перекладі  (на матеріалі серії романів Люсі- Мод Монтгомері «Енн із Зелених Дахів» у перекладі Анни Вовченко») під керівництвом доцента кафедри англійської філології та перекладу Олени Анатоліївни Ясинецької.

Щиро вітаємо, колеги,  з перемогою! Маємо надію, що здобутий досвід стане фундаментом для подальших професійних звершень!

==========================================================================================================================================================================================

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020р. за № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 навчальному році» в інституті відбувся І тур Конкурсу. Його переможці візьмуть участь у ІІ турі, що пройде на базі закладів вищої освіти в різних містах України.
Рішенням конкурсної комісії до ІІ туру Конкурсу були допущені наступні здобувачі зі своїми роботами за спеціальностями і галузями знань:
– романські мови, методика викладання романо-германських мов, романо-германські літератури
Гончаренко Дарія Засоби формування молодіжного сленгу у французькій мові (на матеріалі художнього фільму «La Nouvelle de la classe est mille fois plus forte»), науковий керівник – доцент Н.А. Потреба. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу з цієї галузі знань – Київський національний лінгвістичний університет;
– германські мови
Єлісєєва Валерія Лінгво-стилістичні особливості вербальної агресії в сучасній англійській мові (на матеріалі тексту президентських дебатів між Д. Трампом та Дж. Байденом)», науковий керівник – доцент І.В. Чернишова. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Донецький національний університет імені В. Стуса (м. Вінниця);
– переклад
Авдєєва Єлизавета Концепт персонаж та особливості його відтворення в англо-українському художньому перекладі (на матеріалі серії романів Люсі- Мод Монтгомері «Енн із Зелених Дахів» у перекладі Анни Вовченко)», науковий керівник – доцент О.А. Ясинецька. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Львівський національний університет імені Івана Франка;
– історія та археологія
Бєлий Євгеній Археологічні дослідження В.О. Городцова доби палеометалу в Донецькому Придінців՚ ї (поч. ХХст.), науковий керівник – доцент С.А. Євсеєнко. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди;
– освітні, педагогічні науки
Усик Вікторія Практика реалізації учнівського самоврядування в школах України (на прикладі Новолуганської ЗОШ І-ІІІ ступенів), науковий керівник – доцент Л.В. Кокоріна. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Криворізький державний педагогічний університет;
– педагогічна та вікова психологія
Степанова Катерина Психологічна діагностика тривожності в юнацькому віці, науковий керівник – доцент О.В. Грицук. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського;
– гендерні дослідження
Герасименко Катерина Втілення архетипів грецьких богинь у збірці Е. Манро «Забагато щастя», науковий керівник – професор С.А. Комаров. Базовий заклад вищої освіти Конкурсу – Херсонський державний університет.
ІІ тур Конкурсу передбачає рецензування і захист робіт на науково-практичних конференціях у режимі відеоконференцій в базових закладах.
Бажаємо нашим учасникам успіхів і перемог!

==========================================================================================================================================================================================

МОЛОДЬ І НАУКА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14 грудня 2020 року при підтримці Донецької обласної державної адміністрації відбулась регіональна наукова конференція молодих вчених «МОЛОДЬ І НАУКА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». В роботі конференції під керівництвом доцента кафедри педагогіки та методики викладання Н.А. Несторук взяли участь  Анна Ландік (502а), Микола Несторук (112б),  Валерія Кононова (512а), Наталія Тищенко (512г), Максим Шевченко (512б). Обговорювались актуальні проблеми розвитку сучасної молоді, шляхи їх вирішення та перспективи. Учасники заходу отримали сертифікати.

==========================================================================================================================================================================================

Про підсумки проведення І­-ІІІ етапів ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 08 жовтня 2020 року №261/163-20-ОД    06 грудня 2020 року проведено ІІІ (обласний) етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. В ньому взяли участь переможці інститутського етапу Конкурсу, студенти факультету соціальної та мовної комунікації  Яна Кулікова (106а), Юлія Щербина (207а), Юлія Шевченко (306а).

Згідно рішення фахового журі Конкурсу дипломи І ступеня обласного етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка отримали Яна Кулікова  і Юлія Шевченко.

Щиро вітаємо дівчат з перемогою і бажаємо успіхів у фінальному етапі Конкурсу! Так тримати!

==========================================================================================================================================================================================

Стало відомо про результати участі наших здобувачів у І Відкритому конкурсі студентських наукових робіт з філософії «1:0 на користь «Нового гравця»?… Людина та її буття на порозі глобальних зрушень…». Захід  відбувався в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» на базі Вищої технічної школи в Катовіце, м. Катовіце (Польща)  протягом 20 травня – 25 червня 2020 р.

На Конкурс були представлені роботи студентів факультету соціальної та мовної комунікації, які порушили найактуальніші питання розвитку людства. Альона Пшенична  під керівництвом старшого викладача В.Ю. Кузьміної досліджувала  «Відповідальність за власне майбутнє як ознака зрілої особистості». Вікторія Шеріхай  разом зі своїм науковим керівником С.С. Степановою задалися питанням «Чи здатна сучасна людина любити ?» Роботу «Проблема пізнання і діяльності в інформаційному світі» представила на конкурс Ганна Бережна під керівництвом доцента Т.В. Борозенцевої.

Дипломантами конкурсу стали Вікторія Шеріхай і Ганна Бережна, з чим ми їх сердечно вітаємо!

Шановне студентське наукове товариство! Пропонуємо  познайомитися з конкурсними роботами та подискутувати на ці вічні теми, які хвилюють людину в усі часи. Свої роздуми можна надсилати на електронні адреси liza2000ok@gmail.com   та   nauka_giim@ukr.net.

Дякуємо всім потенційним учасникам дискусії, а конкурсанткам зичимо нових успіхів!

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================================================================================================

 

Вітаємо дипломантів конкурсу «Кращий студент року» в номінації «Кращий студент – науковець року» Катерину Плоскіну і Анну Ландік!

Дякуємо дівчатам за їх активну життєву позицію і бажаємо подальших успіхів у досягненні найамбітніших цілей!

 

 

 

================================================================================================================================

Студенти нашого інституту взяли активну участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-методичної  конференції «Сучасна освіта ­ –доступність, якість, визнання», яка відбулась 11-13 листопада 2020 року на базі Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ) з використанням засобів дистанційного доступу.

На пленарному засіданні серед інших учасників виступили здобувачі магістерського рівня вищої освіти факультету романо-германських мов Катерина Плоскіна (512а), Єлизавета Матвєєва (512г). Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Анатоліївни Несторук вони досліджували актуальні проблеми освіти, презентували  свої доповіді, питання яких виявились актуальними та доцільними в реаліях сьогодення.

В роботі секційних засідань взяли участь Анна Ландік (502а), Микола Несторук (112б), Ірина Приходько (512г), Анастасія Золочевська (409г), Максим Шевченко (512а).

Бажаємо нашим студентам-науковцям творчої наснаги та нових професійних успіхів!

===============================================================================================================================

До Міжнародного Дня студента Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради оголосило конкурс «Кращий студент року». Цього року у зв՚язку зі складною епідеміологічною ситуацією він відбудеться 17 листопада в онлайн- режимі.

У Конкурсі в номінації «Кращий студент – науковець року» візьмуть участь магістр факультету соціальної та мовної комунікації Анна Ландік і магістр факультету романо-германських мов Катерина Плоскіна.

Дівчата активно долучаються до наукових розробок, результати яких апробують на науково-практичних конференціях різного рівня. Анна Ландік є переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки» у 2019-2020 навчальному році, учасником VII Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров՚я. Інновації. Освіта» 27-28 лютого 2020р. (Бахмут-Харків), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки» 9-10 квітня 2020р. (м. Дрогобич), XVIII Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук» 14 травня 2020р. (м. Бахмут),  автором публікацій в наукових виданнях, у тому числі, що індексуються в міжнародній базі даних Index Copernicus International.

Катерина Плоскіна є переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад» у 2019-2020 навчальному році, учасником IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» 29 листопада 2019р. (м. Бахмут), XVIII Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук» 14 травня 2020р. (м. Бахмут),  автором публікацій в збірнику наукових праць «Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов» за матеріалами конференцій.

Тож бажаємо нашим учасницям визнання та перемоги!

================================================================================================================

13 жовтня 2020 року на базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) відбулась ХІ регіональна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів», у якій взяла участь голова Ради студентського наукового товариства факультету романо-германських мов Софія Бамбуля.

 В межах роботи гуманітарної та психолого-педагогічної секції вона актуалізувала тему компетенцій. У своїй роботі «Основні характеристики компетенцій майбутнього» Софія під керівництвом кандидата педагогічних наук Дмитра Володимировича Єфімова розкрила дві найпоширеніші класифікації компетенцій, охарактеризувала одинадцять основних компетенцій та утвердила думку, що в сучасному світі навички грають основну роль для розвитку будь-якої особистості.

Не дивлячись на всі дистанційні перешкоди, конференція відбулась у дружній атмосфері. Секції працювали одночасно в online режимі, але це не завадило учасникам освітити хвилюючі питання та обговорити кожну роботу.

Бажаємо Софії подальшого розвитку в науковій сфері та сподіваємось, що найближчим часом зможемо освітити ще більше цікавих тем вже у традиційному форматі.

====================================================================================================

Протягом 26-28  лютого 2020 року  в Горлівському інституті іноземних мов на базі кафедри германської філології та кафедри англійської філології та перекладу відбувся  І (інститутський) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови. Програма олімпіади охоплювала  завдання з розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, письмо, діалогічне та монологічне мовлення. За найбільшою сумою балів  учасники олімпіади  розподілилися наступним чином:

Мохасін Лам՚я  (312а) – 89 балів

Писарев Олександр (511а)  – 89 балів

Долгих Ганна  (342) – 75 балів

Владикін Вадим (312а) – 72 бали

Грицина Людмила (242) – 68 балів

Кучерук Валерія  (211а)  – 64 бали

Гвоздянський Кирило  (211а) – 62 бали

Хаджисавва Ренос-Влад (112а) – 47  балів.

Наступний ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади відбудеться 6-8 квітня 2020 року в Національному університеті «Острозька академія». До участі запрошуються по одному студенту від випускової кафедри. Тож бажаємо учасникам успіху та натхнення!

============================================================================================================================

Студенти Горлівського інституту іноземних мов  Пелипенко Анастасія (411б), Корнєєва Юліана (204а), Безсонов Олександр (209а) під керівництвом кандидата педагогічних наук Д.В. Єфімова  прийняли активну участь у роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я. Інновації. Освіта.», яка відбулась 27-28 лютого 2020 року на базі КЗ «Бахмутський медичний коледж». Здобувачі освіти блискуче виступили з науковими доповідями. Студентку 4 курсу факультету романо-германських мов Пелипенко Анастасію нагородили дипломом 1 ступеня за кращу доповідь в межах секції «Інноваційні підходи до розвитку медицини та освіти на сучасному етапі».

Бажаємо нашим студентам творчої наснаги та нових професійних злетів!

============================================================================================================================

22 лютого 2020 року Вікторія Усик, здобувач вищої освіти  3 курсу факультету романо-германських мов, та Ганна Долгих, здобувач вищої освіти  3 курсу факультету соціальної та мовної комунікації, взяли участь у фіналі першого всеукраїнського конкурсу перекладачів серед студентів «Львів Європейський». Усього на конкурс поступило  1326 заявок і тільки 150 учасників  змогли стати фіналістами.

У центрі митрополита Шептицького зібрались 150 фіналістів зі всіх куточків України і навіть з-за кордону. Після написання конкурсної роботи учасники прослухали лекції про тонкощі перекладу фільмів, ігор, а також дізналися більше про публічні виступи, та що саме робить їх успішними.

Наші студентки перекладали з іспанської та французької та отримали незабутні враження і дипломи фіналістів! Пишаємося вами, дівчата! Так тримати!

============================================================================================================================

У жовтні-листопаді 2019 р. члени Ради СНТ Сіряк Вікторія (гр. 211А), Кучерук Валерія (гр. 211А), Трачук Євген (гр. 512Б), Діаковська Людмила (гр. 541) та Рябоконь Яна  (гр. 541)  взяли активну участь у першій ланці міжнародного проекту «VERY VERIFIED: КУРС ІЗ МЕДІА ГРАМОТНОСТІ» під керівництвом доцента кафедри англійської філології та перекладу М.Ю. Шкуропат.  Курс на п`ять тижнів був розроблений міжнародною організацією IREX in Ukraine у партнерстві зі студією онлайн-освіти  EdEra. VeryVerified є частиною проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який впроваджується IREX за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України. У результаті проходження курсу слухачі отримали сертифікат учасника та готові стати Амбасадорами Медійної Грамотності, поширювати набуті навички серед однолітків і використовувати їх в подальшій кар’єрі вчителя.

17 жовтня 2019 р. Сімак Вікторія, здобувач вищої освіти  факультету соціальної та мовної комунікації (гр.. 411А), прийняла участь у культурно-освітньому проекті «Євроінтеграція в освіті, науці та культурі», який передбачає відвідування європейських країн, а саме: Польщі, Словаччини, Франції, Князівства Монако, Угорщини та участь у науково-методичному семінарі «Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів в країнах ЄС». Семінар проходив на базі Вищої технічної школи в Катовіце (Польща). На заході обговорювались актуальні питання підготовки науковців в країнах Європейського Союзу.

 

============================================================================================================================