ПОЛОЖЕННЯ про відділ наукової роботи студентів

План заходів
з популяризації науки на 2020-21 н.р.

 

 

Завідувач відділу

Ткаченко Людмила Володимирівна

E-mail: l.tkachenko@forlan.org.ua

 

nauka_giim@ukr.net

 

 

 

Провідний фахівець відділу

Русакевич Тамара Феліксівна

E-mail: t.rusakevich@forlan.org.ua

nauka_giim@ukr.net

 

Диспетчер відділу

Головіна Марина Миколаївна

E-mail: m.golovina@forlan.org.ua

 

Відділ наукової роботи студентів – структурний підрозділ Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», створений для координації наукової діяльності в інституті та впровадження її результатів у навчальний процес. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, підзвітний та підконтрольний директору інституту.

Основними завданнями діяльності відділу науково роботи студентів є:

  • реалізація в інституті державної політики в галузі науки;
  • організація та координація наукової роботи на факультетах і кафедрах.

 

КОНКУРСИ

 

Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо перевірки на плагіат

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Таким чином, плагіат в будь-якому разі розглядається як шахрайство, суть якого — у крадіжці чужої роботи або її частини і представленні її як власної. Загалом, плагіат можна поділити на три основні типи:

  1. Копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під своїм іменем.
  1. Представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування джерел.
  1. Перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця.

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82

–  Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12;

– МОН України; Лист 1/9-650 від 23.10.2018. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освітим https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18/stru

– МОН України; Лист від 14.09.2018 № 1/9-553. Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів; http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A3%20%D0%B2%D1%96%D0%B 4%2017.09.18%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20 %D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2.pd f?id=1a9f9e8f-5d19-4947-9e74-d3faffcd48b1

– МОН України; Лист від 15.08.2018 № 1/11-8681. Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18

– МОН України; Лист від 14.03.2018 № 1/9-150. Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів (про якість підготовки дисертацій); https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2018/02/vidpovidalnist-spetsrad-pro-priynyati-nimi-rishennya-pro-prisudzhennya-naukovikh-stupeniv.pdf

– МОН України; Лист від 13.04.2018 № 1/11-4133. Меморандум про співробітництво між МОН України та компаніями Plagiat.pl та ТОВ “Антиплагіат”. https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/04/11/memorandumiv-pro-spivpratsyu-mizh-mon-ta-kompaniyami-organizatsiyami-yaki-nadayut-poslugi-z-perevirki-tekstiv-na-nayavnisttekstovikh-zapozichen.pdf