Академічна доброчесність (науково-педагогічні працівники)
Індивідувальна освітня траєкторія та вільний вибір дисциплін
Самостійна робота здобувачів, фактичне навантаження
Навчання за освітньоюпрограмою
Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищоїосвіти, академічна доброчесніть
Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів ЗВО
Попередження конфліктних ситуацій в ГІІМ
Безпечність освітнього середовища
Рівень задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою в ЗВО
Залученість науково-педагогічних працівників до забезпечення якості освітньої програми
Викладання за освітньою програмою
Залученість здобувачів вищої освіти до забезпечення якості освітньої програми (ОП)

 

Директорські контрольні роботи

Практика усного та писемного мовлення (104а, 109а, 109г)

Перейти

Практика усного та писемного мовлення (141)

Перейти

Лексикологія (321)

Перейти

Лексикологія (331)

Перейти

Лексикологія (304a, 309a, 309г, 301а)

Перейти

Лексикологія (311а, 311б, 312а, 312б, 312в)

Перейти