Загальний рейтинг науково-педагогічних працівників за результатами опитування «Викладач очима студента»

Самостійна робота здобувачів, фактичне навантаження, індивідуальна освітня траєкторія та вільний вибір дисциплін
Навчання за освітньою програмою
Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти, академічна доброчесність
Академічна та  професійна кваліфікація викладачів ЗВО
Безпечністьо світнього середовища та рівень задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою в ЗВО
Залученість здобувачів вищої освіти до забезпечення якості освітньої програми (ОП)
Загальні результати моніторингу здобувачів вищої освіти за ОП:
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія , Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія , Середня освіта (Історія, англійська мова і література)
Викладання за освітньою програмою
Академічна доброчесність (науково-педагогічні працівники)
Залученість науково-педагогічних працівників до забезпечення якості освітньої програми
Загальні результати моніторингу науково-педагогічних працівників  за ОП
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія , Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія , Середня освіта (Історія, англійська мова і література)


 Загальні результати поточного моніторингу (грудень 2019)

1 курс

Переглянути

2 курс

Переглянути

3 курс

Переглянути

4 курс

Переглянути


 

 

Результати моніторингу (квітень – травень 2020)

Організація проведення та проходження практичної підготовки студентів ГІІМ

Переглянути

Результати опитування випускників-стейкхолдерів

Переглянути

Звіт про результати опитування здобувачів-магістрантів, які долучились до процесу модернізації ОП

Переглянути

Участь здобувачів у модернізації ОП

Переглянути

 


 

Заходи із забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу (2019-2020р.)

Переглянути

Звіт про роботу відділу_грудень 2020

Переглянути