Program or initiative Reference Title of the project Beneficiary organization,           

project value

Duration
Erasmus+ KA2 –           

Capacity Building in the field of Higher Education

Розвиток потенціалу вищої освіти

610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP MultiEd           

Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration

«Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні»

Consortium of European and Ukrainian Universities           

900 000 €

HIfFL

62226 €

15.11.19

14.11.22

Інституційний координатор проєкту від ГІІМ, голова робочої групи –Шкуропат М. Ю., відповідальна за міжнародне співробітництво;

Фінансовий адміністратор – Світлакова І. В., в.о.голов. бухгалтера;

Менеджер проєкту – Марченко Т. М., заступник директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор

Виконавці проєкту:

Архіпова І. М.– доцент кафедри германських мов;

Андрущенко В. О.– завідувачка кафедри англійської філології та перекладу;

Концур В. В. – доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії;
Кокоріна Л. В. – завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання;

Корольова О.Ю. – старший викладач каф. англійської філології та перекладу.

Пожидаєва Н.П. – доцент кафедри германських мов;

Ситняк Р. М. – завідувач кафедри германських мов;

Ясинецька О. А. – доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Асистенти проєкту:

Бакутіна П. В. – викладач  кафедри англійської філології та перекладу.
Потапцева Д. О. – викладач кафедри германських мов;
Сохацька Г.А. –  викладач кафедри германських мов.

Технічний асистент:

Гладких С. М., провідний інженер-електронік.

Загальна інформація

Erasmus+ Capacity Building Projects in the Field of Higher Education with Ukrainian Partners

Проекти програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів з України

2019 Calls for Proposals Projects/ Проекти конкурсу 2019 р.

 Project logo

  

 Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration
Project acronym: MultiEd
  Priority Higher Education, Teacher Training, Internationalization
Project duration: 15 November 2019 – 14 November2022
EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+:КА2 CBHE)
Erasmus+ (CBHE) grant  amount: 900099
Target groups: university students, school teachers
Grant holder: Tartu University           

 

Coordinator and General Manager:Kristjan Klauks
Partnership:           

§  Heidelberg University, Germany

§  Aston University, UK

§  Interlink Academy, Germany (NGO)

§  Zaporizhzhia National University, Ukraine

§  Mykolaiv National University, Ukraine

§  Cherkasy National University, Ukraine

§  Poltava National Pedagogical University, Ukraine

§  Karazin Kharkiv National University, Ukraine

§  Horlivka Institute of Foreign Languages, Ukraine           

§  Ternopil Volodymur Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

§  Ivano-Frankivsk National University, Ukraine

§  Ministry of Education of Ukraine, Ukraine

§  Teacher Association “TESOL-Ukraine”, Ukraine (NHO)

Projectgoalsandobjectives:            

The project’s goals are:

1. Curriculum of Teacher of Foreign Languages development.

2. Education of in-service teachers (both school and university teachers, academic staff).

3. Internationalization of education through launching CLIL-based courses and developing multilingual education strategies for UA HEIs and National Recommendations on Multilingual Higher Education.

 

The project’s objectives are:

1. to train academic and professional staff teams;

2. to review and audit all current curricula in the field of Education (BA and MA of TFLs);

3. to update on average 14 courses for BA and MA of;

4. to deliver and evaluate courses (both new and updated through CLIL approach);

5. to launch, pilot and introduce on a regular basis the revised curricula;

6. to train academic and professional staff on e-course development;

7. to develop, deliver and evaluate e-course “CLIL Methodology” for target groups;

8. to survey public opinion on “Multilingual education in Ukraine;

9. to embed the ideas of life-long learning and blended education with academic and professional staff;

10. to design and deliver seminars on new pedagogical approaches, CLIL & ELT (English Language Teaching) methods, career-relevant general skills development for target groups.

Activities:           

 • Curricula development and update
 • CLIL methodology and CLIL-based courses introduction
 • Launch of new courses
 • Seminars for in-service teachers
 • Development of multilingual strategies for universities
Expected results:           

 1. Updated curricula are introduced
 2. New courses are launched
 3. Multilingual educational strategies are developed
 4. National Recommendations on Multilingual Higher Education developed
 5. Skiles of in-service teachers are upgraded
Project coordinator in Ukraine:
Zaporizhzhia National University, znu.edu.ua           

+38 (061) 228-75-08

Responsible person: OLEKSANDRA GOLOVKO, Associate Professor of English Translation Department

Contact: +380664303234, alesia.golovko@gmail.com

Partners from Ukraine:
V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, mdu.edu.ua           

+38(0512)37-88-38
Responsible person: TETYANA MYRONENKO, Head of English Language and Literature Department
Contakt: +380673916130, tetmir@gmail.com

 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, pnu.edu.ua

+380342531574

Responsible person: NATALIIA GOSHYLYK,

Associate Professor of the English Philology Department

Contact: +380668567909, ngoshylyk@gmail.com

 

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Responsible person: IRYNA KOHUT, Head of the Department of Innovation and International Relation

Contact: +380958870205, irynakohut15@gmail.com

 

Non-Governmental Organization «Association of Teachers of English» TESOL-Ukraine»,  www.tesol-ukraine.com

+38 (050) 109-46-53

Responsible person: MARYNA TSEHELSKA, Vice-President

Contact: +380674930983, mtsehelska4@yahoo.com

 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University; www. tnpu.edu.ua

tel.: +380352436024, fax: +380352436055

Responsible person: Lyubov STRUHANETS, Dr (Hab) in Philology, Professor of the Department of the Ukrainian Language and Methods of Teaching

Contacts: tel.: +380989878266, e-mail: lyubovstruhanets@yahoo.com

Horlivka Institute for Foreign Languages of State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University”,   giim@forlan.org.ua           

+38 (06274) 2-25-37

Responsible person: MARYNA SHKUROPAT, Associate Professor of English Philology and Translation Department

Contact: +380504716586, marysh911@gmail.com

 

Cherkasy National University, cdu.edu.ua

+38(0472) 37 35 71

Responsible person: OLENA RADCHENKO, Associate Professor of the Chair of Conversational English

Contact:   +380672437840radelena2009@gmail.com

 

 

 
Project web-site:
 
       

 

            

Лого проекту

 

 

 

            

Назва проекту

Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на  шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції

Коротка назва проекту: MultiEd
  ПріоритетВища освіта, підготовка учителів, інтернаціоналізація
Тривалість проекту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2022
Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+:КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 900099
Цільова група:студенти університетів, шкільні учителі
Отримувач гранту: Тартуський університет (Естонія)           

 

Координатор: Крістіан Клаукс           

 

Партнерство:           

§  Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина),

§  Астонський університет (Британія),

§  Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина),

§   Запорізький національний університет,

§  Миколаївський національний університет,

§  Черкаський національний університет,

§  Полтавський національний педагогічний університет,

§  Харківський національний університет,           

§  Горлівський інститут іноземних мов,

§  Тернопільський національний педагогічний університет,

§  Івано-Франківський національний університет,

§  Міністерство Освіти та науки України,

Всеукраїнська асоціація учителів англійської мови «TESOL – Ukraine» (НУО).

Мета та завдання проекту:           

Цілі проекту:

1. Оновлення навчальної програми розвитку вчителя іноземних мов.

2. Навчання викладачів (як шкіл, так і університетів).

3. Інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій багатомовної освіти для ВНЗ та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти.

Завданнями проекту є:

1. підвищити кваліфікацію викладачів університетів;

2. переглянути та перевірити поточні навчальні програми в галузі освіти (BA та MA учителів іноземних мов);

3. оновити в середньому 14 курсів для бакалаврату та магістратури;

4. впроваджувати та оцінювати курси (як нові, так і оновлені через підхід CLIL);

5. пілотувати переглянуті навчальні програми;

6. підвищити кваліфікацію кадрів щодо розробки електронних курсів;

7. розробити та впровадити електронний курс «Методика CLIL» для цільових груп;

8. дослідити громадську думку на тему «Багатомовна освіта в Україні;

9. поширювати ідеї навчання протягом усього життя для учителів та викладачів;

10. розробити та провести семінари з нових педагогічних підходів, методів CLIL & ELTб розвитку загальних навичок для цільових груп.

Напрями діяльності за проектом:           

 • Розробка та оновлення навчальних програм
 • Методологія CLIL та впровадження курсів на базі CLIL
 • Запуск нових курсів
 • Семінари для викладачів та вчителів
 • Розробка багатомовних стратегій для університетів
 1. I. Вводяться оновлені навчальні програми
 2. II. Запускаються нові курси
 3. ІІІ. Розроблені стратегіїбагатомовної освіти
 4. IV. Розроблені національні рекомендації щодо багатомовної вищої освіти
 5. V. Підвищення кваліфікації вчителів
Координатор проекту від України:
Запорізький національний університет, znu.edu.ua           

+38 (061) 228-75-08

Відповідальний: ОЛЕКСАНДРА ГОЛОВКО, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Контакти: +380664303234, alesia.golovko@gmail.com

Партнери з України:
Миколаївький національний університет імені В.О.Сухомлинського. mdu,edu,ua           

+38(0512)37-88-38
Відповідальний: ТЕТЯНА МИРОНЕНКО, завідувач кафедри англійської мови і літератури
Контакти: +380673916130,
 tetmir@gmail.com

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

pnu.edu.ua

+380342531574

Відповідальний: Наталія Гошилик, доцент кафедри англійської філології

Контакти: +380668567909

 ngoshylyk@gmail.com

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, pnpu.edu.ua

+38 (053) 256-23-13

Відповідальна: ІРИНА КОГУТ, начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків

Контакти: +380958870205, irynakohut15@gmail.com

 

Громадськаорганізація “Асоціаціявикладачіванглійськоїмови “ТІСОЛ-Україна”,  www.tesolukraine.com

+38 (050) 109-46-53

Відповідальний: МАРИНА ЦЕГЕЛЬСЬКА, віце-президент

Контакти: +380674930983, mtsehelska4@yahoo.com

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; www. tnpu.edu.ua

тел.: +380352436024; факс:+380352436055

Відповідальна особа:Любов СТРУГАНЕЦЬ

д.філол.н., професор кафедри української мови та методики її навчання

Контакти: тел.: +380989878266

e-адреса: lyubovstruhanets@yahoo.com

Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”, giim@forlan.org.ua           

 

+38 (06274) 2-25-37

ВідповідальнийМАРИНА ШКУРОПАТдоцент кафедри англійської філології та перекладу

Контакти: +380504716586, marysh911@gmail.com

 

Черкаський національний університет, cdu.edu.ua

+38(0472) 37 35 71  

ВідповідальнийОЛЕНА РАДЧЕНКОдоцент кафедри практики англійської мови

Контакти: +380672437840  radelena2009@gmail.com   

 

 
Сайт проекту:
       
Події

 

 

 

 

ПРОЕКТ
MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні»

==================================================================================================================================

Піврічний звіт про виконання проекту, 8.06. 2021

8.06.2021 відбулася підсумкова зустріч менеджерів проекту MultiEd, на якій були підведені підсумки півріччя, вислухані представники університетів-партнерів, які звітувалися про виконання робочих пакетів.

Національний координатор проекту, Запорізький Університет, повідомив про завершення процедури тендерів та приступив до закупівлі обладнання. Все було проведено згідно європейських вимог та українського законодавства. Частина техніки вже доставлена українським університетам, зокрема ГІІМ отримав

Постачальники зіткнулися з проблемою відсутності на українському ринку одного елемента обладнання – серверу. Закупівлю вирішено перенести на серпень.

Загалом, всі робочі пакети проекту виконуються за графіком, проте є суттєві затримки через пандемічну ситуацію і неможливість здійснити навчальні поїздки до європейських університетів- партнерів та повноцінно проводити заходи із розповсюдження результатів проекту. Розробка нових курсів та оновлення існуючих триває, робота ведеться в робочих групах, однак пілотування нових курсів дещо затримується, тільки 3 з 9 українських університетів готові розпочати пілотування з наступного навчального року.

Команда проекту ГІІМ буде частково працювати і в літку, тому бажаємо їм витримки та наснаги.

WP3. Розробка нових курсів (лютийтравень 2021)

З лютого 2021 року і дотепер триває робота в робочих групах проєкту над розробкою силабусів і програм нових навчальних дисциплін, які  запропоновані до введення до навчальних планів оновленої освітньої програми 014.021 Середня освіта. Водночас триває укладання силабусів 8 навчальних дисциплін.

Навчальну програму англомовного курсу «Academic Writing Essentials» («Основи академічного письма») для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти успішно укладено доцентом Ясинецькою О.А., яка працює над розробкою названої дисципліни під керівництвом Крістіни Каллас та Олександри Головко (Тартуський університет, Естонія). О.А. Ясинецькою розроблено такі складові, як: анотація навчальної дисципліни (короткий опис, формулювання цілей, ключових слів), теми «Читання для письма» й «Анотація і реферат наукової статті». Над розробкою дисципліни «Academic Writing» для другого (магістерського) рівня вищої освіти разом з іншими членами команди – представниками українських університетів – працює доцент Пожидаєва Н.П. Розробники навчальної дисципліни зазначають, що до труднощів слід віднести неузгодженість змісту програми між рівнями освіти (бакалавріат, магістратура, аспірантура). Робота триває.

 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Інфо-медійна грамотність та критичне мислення» («Info-Media Literacy and Critical Thinking») розроблена робочою групою, до складу якої увійшли представники всіх українських партнерів проєкту під керівництвом Крістіни Калас та Олександри Головко (Університет Тарту). Від ГІІМ до складу робочої групи увійшли доцент Шкуропат М.Ю. та доцент Концур В.В. Ця навчальна дисципліна спрямована на розвиток навичок критичного мислення, необхідних для сучасного студента, викладача, громадянина та будь-якого свідомого споживача інформації. Теми курсу логічно переходять від понять медіа та медіаграмотності до впливу засобів масової інформації на споживачів інформації. Курс формує навички критичного мислення у боротьбі з оманливою інформацією та навички, необхідні для протистояння прихованому впливу ЗМІ. У межах опанування дисципліни передбачено використання підходу CLIL, що дозволяє удосконалити знання англійської мови, засвоїти нову термінологію та тематичний вокабуляр, розвинути металінгвістичне розуміння ролі, функцій та дій засобів масової інформації в сучасному світі.

Робоча група з розробки навчальної дисципліни «Мова, культура та суспільство» («Language, Culture, and Society»; попередня назва – «Cultural Anthropology and Linguistic Diversity»), у складі якої працює доцент Андрущенко В.В., завершила роботу над укладанням силабусу й продовжує обговорення змістових модулів курсу. Групою керує Сью Гартон з Університету Астон (Великобританія). Дисципліна передбачена навчальним планом для здобувачів 3 курсу (6 семестр) спеціальностей 035 Філологія, 014 Середня освіта в обсязі 3 ЄКТС (90 годин). Для роботи над укладанням  силабусу членів робочої групи було об’єднано в міні-групи (по 2 особи), за якими було закріплено певні тематичні підмодулі силабусу. Ця робота передбачала визначення програмних результатів навчання у співвідношенні зі стандартами оформлення освітньо-професійних програм зі спеціальностей 035 Філологія, 014 Середня освіта; тематичне наповнення частини підмодуля; пошук і систематизацію літературних джерел та відеоматеріалів з теми модуля; формулювання лінгвістичної термінології, практичних завдань для здобувачів задля опанування ними теми підмодуля тощо. Наразі триває робота над пошуком джерел зі змісту курсу.

Представники ГІІМ доцент Кокоріна Л.В. та доцент Архіпова І.М. працюють у робочій групі, яка розробляє одночасно два курси з СLIL – «Вступ до контекстно-інтегрованого навчання» ( Introduction to CLIL) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «CLIL методологія у контексті освітніх технологій» (CLIL Methodology in the Contex to Educational Technologies) для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Обидві дисципліни укладено для спеціальностей: 035.041 «Germanic languages and literatures (including translation)» та 014.021 Середня освіта. «Мова та література» (English language and a West-European language). Робочою групою керує Huneke Hans-Werner з Heidelberg Hochschule (Німеччина). Метою курсу «Вступ до контекстно-інтегрованого навчання» є висвітлення теоретичних та методологічних основ CLIL, розвиток навичок студентів у методології та навчальній діяльності CLIL. Курс CLIL «CLIL методологія у контексті освітніх технологій» спрямований на зрозуміння та впровадження методології CLIL у контексті сучасних освітніх технологій, допомагає сформувати у магістрів навички, необхідні в роботі в полікультурному середовищі, підвищити їхні професійні та дослідницькі навички спілкування, здатність виконувати складні професійні завдання іноземною мовою.

Старшим викладачем Корольовою О.Ю. ведеться робота над розробкою електронного курсу з методології CLIL, мета якого – навчання використанню CLIL вчителів закладів загальної середньої освіти на курсах підвищення кваліфікації.

Курс Second Language Acquisition (керівник групи Elisabeth Wielander з Університету Астон, Великобританія) розробляється робочою групою представників українських університетів, до складу якої від ГІІМ увійшли доцент Пожидаєва Н.П. та доцент Ситняк Р.М. Натепер укладено силабус, програму дисципліни. Кожен член команди брав активну участь у формулюванні основних складових програми (компетенції, завдання курсу, результати навчання та тематичне наповнення модулів).

Робота триває. Дякуємо всім членам команди за їхню професійність та ретельний підхід до виконання завдань проєкту.

==================================================================================================================================

18.02.2021 Семінар з розробки силабусів навчальних курсів від європейських партнерів проєкту. 

В рамках виконання запланованих дій за WP 2.2 Development. Seminar on Curricular Design, провідні тренери європейських партнерів проєкту – Сьюзан Гартон, Елізабет Віландер (Астонський університет, Велика Британія) Ута Римарчик (Вища педагогічна школа міста Гайдельберг, Німеччина) та Крістіна Каллас (Університет Тарту, Естонія) – підготували презентації, в яких пояснили принципи складання силабусів навчальних курсів у своїх університетах, показали формальні елементи силабусу, пояснили логіку зв’язку силабусів з іншими компонентами навчальних програм, наголосили на необхідності кореляції між усіма компонентами для досягнення передбачуваних результатів навчання. Цікавим виявився досвід Університету Тарту, в яркому розробляється два вида силабуса – один, як офіційний документ для розміщення на інформаційних ресурсах університету, який надає можливість студентам ознайомитися з курсом та зареєструватися на нього, інший – безпосередньо мапа курсу, яка надається викладачем студентам, які уже зареєструвалися на курс, із чітким зазначенням загальної політики курсу, вимог конкретного викладача, термінів та засобів контролю та ін.

Українських партнерів здивувало, що всі європейські університети планують досягнення не більше 4-5 компетенцій по закінченню курсу. Було особливо відмічено, що у складанні навчальних програм педагогічних університетів переважна більшість курсів має чітку практичну спрямованість. Окрім того, тренери поділилися порадами щодо інноваційних форм організації навчання (flipped classroom, guided learning), поточного та підсумкового контролю та оцінювання (проектна робота, огляди теоретичних досліджень, вивчення кейсів “case studies”). Усі українські партнери зійшлися на думці, що досвід європейських університетів варто вивчати та впроваджувати у практику в Україні. Сподіваємося, що команді MultiEd ГІІМ вдасться відвідати університети – партнери протягом дії проєкту, ознайомитися з практичним досвідом європейців, та підвищити рівень своєї педагогічної кваліфікацій для створення реальних змін в нашому навчальному закладі. 

11.02.2021 Семінар з розробки навчальних програм та нових курсів від НЕО України.

11 лютого відбувся онлайн семінар з питань розробки освітніх програм. В семінарі взяли участь Жанна Таланова,  експерт з аналітичних питань, координатор Національної команди експертів з реформування вищої освіти; та Ірина Золотарьова, член комітету з питань оцінювання якості вищої освіти НАЗЯВО.

Були представлені сучасні вимоги до ОП, розглянуті особливості формулювання результатів навчання за освітньою програмою, їх кореляція з загальними та фаховими компетентностями, а також дизайн навчальних планів з урахуванням обов’язкової та вибіркової складової ОП. Представники Еразмус-офіс в Україні та НАЗЯВО поділилися досвідом успішно акредитованих ОП, аналізуючи їхні особливості та прогнозуючи типові помилки.

Учасників проектних груп з українських університетів цікавили формальні та змістовні показники оновлення ОП та розробки силабусів нових курсів, зокрема: що враховується при порівнянні старих і нових ОП? Якою мірою ОП має бути оновлена? (Чи достатньо ввести зміни відповідно до нової Національної рамки кваліфікацій, увести нові ПРН, кілька нових освітніх компонентів (нових курсів)?), які обов’язкові елементи включати до структури силабусів,

яку кількість кредитів розподіляти на практики (ознайомчої/виробничої/педагогічної) за спеціальністю Середня освіта ОПП Мова і література; методи заохочення стейкхолдерів до співпраці для забезпечення усталеного розвитку та поширення ринку праці з метою працевлаштування випускників закладу освіти та багато інших. 

4.02.2021 Координаційна зустріч менеджерів проєкту. Планування активності за робочими пакетами на 2021 рік. 

WP 2. Оновлення освітньої програми. Провести семінар з розробки нових курсів та ОПП з НЕО України 11. 02.2021 . Підготувати питання для представників Еразмус офісу.

WP 3. Методологія CLIL. Провести семінар з розробки  силабусів курсів під керівництвом європейських партнерів 18.02.2021. Проектним командам, які складаються з 1-2 представників українських партнерів під керівництвом призначеного університету-партнера, відповідального за розробку курсу, та загальним керівництвом відповідального європейського партнера, розробити силабуси нових курсів до 15 квітня, а нові курси – до 15 серпня, передбачити необхідність внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості. По-можливості, розпочати пілотування нових курсів в вересні 2021, і постійне викладання – з вересня 2022.

WP 4. Розробка електронного курсу з CLIL методології. Розпочати поетапну роботу над розробкою електронного курсу з методології CLIL. До квітня Астонський університет підготує загальні рекомендації, а в травні проведуть воркшоп для розробників електронного курсу в українських університетах.

WP 5. Концепція багатомовної освіти. Провести другий етап опитування з багатомовної освіти на рівні не мовних факультетів університету. Проаналізувати результати анкетування.

WP 6: Контроль якості. Провести нараду членів ради з контроля якості проекту в 22-26 лютого.

WP 7: Розповсюдження результатів проекту. Регулярно оновлювати інформацію про перебіг проекту на сайті та сторінках університетів-партнерів.

 22.01.2021 Координаційна зустріч партнерів проекту MultiEd з оновлення ОПП. (WP 2. – Curriculum development).

22 січня, 2021 відбулася координаційна зустріч партнерів проекту MultiEd, яка була присв’ячена плануванню роботи у напрямку  оновлення освітньо-професійної програми 014.Середня освіта. (– Curriculum development).

З презентацією виступила Крістіна Каллас з Університету Тарту, Естония. Вона представила короткий огляд навчальної програми Тартуського університету, проаналізувала її структуру: результати навчання, модулі та курси. Крістіна наголосила на важливості відповідності результатів навчання (результатів навчальної програми, результатів навчання кожного модуля) навчальним курсам. Вона також підкреслила, що відповідність курсів та результатів навчання призводять до ефективності загальної навчальної програми, і курси повинні бути включені до навчальної програми за умови, що вони відповідають загальним рамкам (цілям та результатам навчання). Крістіна також коротко зупинилася на процедурі розробки навчальних програм та включенні зацікавлених сторін (стейкхолдерів) у розробку та оновлення навчальних програм у Тартуському університеті.

Українські партнери відмітили спільності та розбіжності у вимогах до розробки ОПП в Україні та Естонії і наголосили на необхідності дотримуватися рекомендацій МОН України і  нових освітніх стандартів. Партнери домовилися розглянути навчальну програму Прикарпатського Національного університету як зразкову і таку, що розроблена з урахуванням усіх сучасних вимог, та спільно підготувати результати навчання для оновленої ОПП. Також, за підсумками зустрічі, було домовлено підготувати опитувальник для зовнішніх стейкхолдерів.

======================================================================================================================================================

Курс з Медіаграмотності (WP 3.9)

З 3.12. 2020 по 4.02.2021 по 2 представники проектних команд українських університетів проходять навчання за напрямком “Розробка курсу з медійної грамотності” на платформі MOODLE Університету Тарту. Модератор курсу, Лаурі Гуссар, у минулому – журналіст, у теперішньому – викладач Університету Тарту. Курс створено таким чином, що до уваги учасників запропоновані не тільки теми, пов’язані з розробкою навчальної програми курсу, але й безпосередньо знаннями та навичками медійної грамотності, а саме: сучасний медіапростір та зміни в ньому, жанри журналістського письма, робота журналістів-дослідників, види журналістських інтервью, засоби маніпулювання через медіа,  особливості медіаповедінки під час кризи.

Після завершення курсу учасники отримають сертифікати з підвишенни кваліфікації на 54 год (1,5 кредіти ESTC)

===================================================================================================================================================

Завершення курсу підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників за програмою СLIL (методика контентно-інтегрованого навчання іноземних мов) для вищої освіти у рамках проєкту Еразмус+ MultiEd

16-17 грудня 2020 року викладачі кафедри англійської філології та перекладу  доц. Шкуропат М.Ю., доц. Андрущенко В.О., доц. Концур В.В., ст. викл. Корольова О.Ю., кафедри германської філології доц. Ситняк Р.М., кафедри педагогіки та методики викладання англійської мови доц. Кокоріна Л.В. успішно пройшли завершальний етап тривалого навчання за програмою “Content and Language Integrated Learning (СLIL) for Tertiary Education” у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Еразмус+КА 2 «Розвиток професійного потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції України / MultiEd» – презентація мікроуроків з елементами методики CLIL у процесі навчання та викладання англійської мови для здобувачів закладів вищої освіти.

Тренери-модератори проєкту MultiEd (Elisabeth Wielander, Susan Garton, Urve Aja, Jutta Rymarczyk, Stéfanie Witzigmann, Anna Golubeva, Irene Kaosaar, Muna Morris-Adams) та менеджери проєкту з Нарвського коледжу Тартуського університету (Естонія) (Oleksandra Golovko, Kristjan Klauks) відзначили високий рівень професійної підготовки викладачів мовних кафедр Горлівського інституту іноземних мов під час презентації мікроуроків.

За результатами успішного завершення курсу, викладачі отримали сертифікати (3 ECTS кредити, 78 годин, термін навчання – 18.05.2020-31.12.2020) та будуть звертатися до Вченої Ради інституту із проханням зарахувати проходження курсу як підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

=====================================================================================================================================

Інтерактивна частина курсу з контентно-інтегрованого навчання (CLIL), листопад-грудень 2020. (WP 3. CLIL Methodology)

В проекті MultiEd проходить останній етап дистанційного проходження учасниками CLIL курсу, який розміщений на платформі MOODLE Університету Тарту (Естонія). Перший та другий етапи відбулися в он-лайн форматі у травні та червні.  На першому етапі, учасники самостійно знайомилися з великою кількістю запропонованих наукових публікацій з європейських  видань, у яких міститься теоретична інформація про принципи CLIL методології. На другому етапі – відвідали п’ятиденні он-лайн майстер класи від досвідчених практиків з європейських університетів.

На третьому етапі, учасники переглянули фрагмент уроку iз застосуванням CLIL методології, який підготували партнери проекту, викладачі Вищої педагогічної школи міста Гайдельберг (Німеччина). Мовою викладання навчальної дисципліни є англійська. Члени команди ГІІМ зробили аналіз цього уроку за запропонованою схемою та надали  для перевірки та коментування європейським тренерам.

16 та 17 грудня відбудуться завершальні он-лайн зустрічі під керівництвом європейських викладачів, які передбачають участь кожного з учасників у так званому мікровикладанні (microteaching). Кожен з учасників має підготувати 10-хвилинну презентацію на фрагмента уроку з будь якої дисципліни, з використанням контентно-інтегрованої методології навчання, коли увага викладача рівномірно розподіляється між навчанням  змісту предмета, і безпосередньо англійської мови, як мови викладання. Мікро уроки будуть проводитися онлайн для групи колег з 8 викладачів-учасників курсу, які будуть обрані випадково. Кожен виступ буде обговорюватися.

По завершенню курсу, всі учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації від Університету Тарту.

Бажаємо успіху!

======================================================================================================================================================================================

Аналіз результатів опитування з багатомовної освіти, жовтень 2020. (WP 5. Multilingual Education)

У квітні 2020 здобувачі вищої освіти, викладачі та деякі співробітники ГІІМ взяли активну участь у он-лайн опитуванні, яке проводилося у рамках проекту MultiEd, стосовно питання багатомовної освіти.  Всього респондентів  було 565, із них бакалаврів – 465 (валідні  100%),  магістрів – 25 (валідні  100%). Інші респонденти – НПП та допоміжний персонал.

Результати опитування оброблялися за допомогою спеціального програмного забезпечення членом команди технічної підтримки, інженером-електронщиком С.М. Гладких. Аналіз відповідей на питання анкети зробила керівник проекту від ГІІМ доц. Шкуропат М.Ю.

Для прикладу, наведемо декілька питань, відповіді на які, свідчать про те, що і студенти і викладачі чекають на позитивні зміни в навчальному процесі ГІІМ.

Mайже 90 % респондентів повністю або частково задоволені сучасністю підручників на бакалаврському рівні, і майже стільки ж (84%) на магістерському. Це означає, що здобувачі досить високо оцінюють сучасність матеріалів та підручників, проте необхідно постійно осучаснювати і матеріали і підручники.

На питання про актуальність навчальних курсів більше половини здобувачів бакалаврського рівня (51,4%) і  76 % магістерського  відповіли, що вони задоволені або частково задоволені (36,8%. ) рівнем актуальності курсів для майбутньої кар’єри. Ступінь незадоволеності актуальністю курсів вище на бакалаврському рівні. Хоча майже половина (41,1%) бакалаврів і 60%  магістрів вважають навчальні курси повністю сучасними та такими , що задовольняють потреби ринку праці, зробимо висновок, що необхідно працювати над актуалізацією курсів  для задоволення потреб здобувачів.

На питання про можливість вільного вибору навчальних дисциплін більшість студентів бакалаврського рівня (69,6,5%) відповіли, що не задоволені, або частково задоволені тим, як вільний вибір курсів здійснюється. Відповідно, необхідно вводити та практикувати механізми вільного вибору курсів для вивчення здобувачами обох рівнів.

Загалом результати демонструють сильні і слабкі сторони навчального процесу у ГІІМ та окреслюють шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

==========================================================================================================================================================================================

ГІІМ в родині Erasmus

16 жовтня 2020 Горлівський інститут іноземних мов долучився до онлайн марафону святкування днів Програми Європейського Союзу Еразмус+ в Україні. Команди двох Erasmus проектів – MultiEd та WARN, у яких зараз бере часть наш інститут, спільно підготували презентацію нашого навчального закладу. 

Святкові заходи проходили з 15 по 17 жовтня 2020 р. в межах світової ініціативи #ErasmusDays 2020 по всій Україні. Заходи були націлені на всіх учасників Програми, презентувавши відкриті можливості для студентів та випускників, молоді від 13 до 30 років та батьків, працівників університетів та молодіжних організацій, закладів освіти та наукових установ, громадських, приватних та державних організацій. Заходи #ErasmusDays 2020 охопили учасників практично по всій Україні, які змогли дізнатись про можливості, досвід та історії успіху учасників Програми ЄС Еразмус+ і, як результат, надихнутись на власні звершення та перемоги!

Подробиці за посиланнями:

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html

https://www.facebook.com/novyinyaz/videos/2762722507275602

==========================================================================================================================================

Координаційна зустріч 8.09

8 вересня відбулася координаційна зустріч партнерів проєкту MultiEd. Метою зустрічі було: спланувати роботу за проєктом в поточному навчальному році, внести зміни в хід виконання робочих пакетів проєкту та проведення запланованих на осінь подій з урахуванням поточних умов та обмежень.

Вирішено:

– провести завершальний етап навчання методології CLIL онлайн, як і попередній, з метою виконання завдань цього робочого пакета, забезпечити можливість викладачам стати до розробки нових курсів, запланованих проєктом;

– перенести заплановані на осінь2020 навчальні візити до Естонії та Німеччини на весну / осінь 2021 р.

– оновити навчальні програми до лютого 2021 р. з урахуванням запровадження нових курсів, для цього: провести аналіз результатів опитування з наповнення навчальних програм; урахувати побажання стейкхолдерів; провести аналіз власних навчальних планів; прорецензувати навчальні програми та отримати відгуки українських партнерів івнести необхідні зміни; отримати відгуки європейських партнерів та урахувати зауваження; подати навчальні програми на затвердження до вченої ради інституту.

– сформувати п’ять робочих груп з розробки нових курсів, для цього призначити відповідальні університети з української сторони та європейських консультантів: CLILcourses – Полтавський університет та Вища школа Гейдельбергу (Німеччина), Академічне письмо – Миколаївський університет та Університет Тарту (Естонія); Викладання другої мови – Тернопільський університет та Університет Астон (Великобританія); Культурна антропологія – Черкаський університет та Університет Тарту (Естонія); Медійна грамотність – Запорізький та Прикарпатський університети і Академія Інтерлінк (Німеччина).

– провести реєстрацію проєкту в Кабінеті Міністрів України, відповідальний – ЗНУ.

– провести закупівлю обладнання, як тільки кошти надійдуть до національного координатора, відповідальний – ЗНУ.

– відповідальним за виконання робочих пакетів підготувати до 15 жовтня звіт про перший рік роботи проєкту;

-звернутися до Брюсселя по дозвілна придбання необмеженого ZOOMакаунту для користування всіма партнерами проєкту за рахунок невитрачених коштів.

====================================================================================================================================

Вебінари з методології CLIL

З 22 по 26 червня вісім представників команди проєкту MultiEd проходили другий етап курсу “Методологія CLIL» – он-лайн семінари в рамках дії проєкту (WP 3 CLIL methodology).

Проходження цього курсу є невід’ємною складовою підвищення кваліфікації викладачів і покликане стати запорукою опанування ними сучасних європейських методик викладання іноземної мови через застосування міждисциплінарного підходу. Водночас, саме цей курс забезпечить виконання головних завдань проєкту – запровадження 8 нових та оновлення 10 наявних курсів навчальних програм з англійської мови з урахуванням контентно-інтегрованого підходу, що, у свою чергу, сприятиме інтернаціоналізації української освіти.

За відгуками учасників, «цей курс допоміг краще усвідомити власний досвід роботи за цією методикою і вибудувати власну стратегію на майбутнє в межах нашого проєкту» (доц. Л. В. Кокоріна); «отримати унікальний міжнародний досвід викладання англійської мови» (доц. Р. М. Ситняк), «вивчити можливості та оцінити практичні  результати навчання іноземної мови через контент немовних дисциплін» (доц. М. Ю. Шкуропат); розглянути прийоми використання предметно-мовного інтегрованого навчання, ознайомитися з прикладами практичного застосування технології CLIL у процесі викладання англійської мови (доц. І. М. Архіпова).

Учасники семінарів, на переконання доц. В. О. Андрущенко, змогли пересвідчитися у наступних перевагах CLIL підходу: 1) по-перше, увага учнів (студентів) фокусується на предметах і вони забувають, що вчать англійську мову; при цьому англійська добре засвоюється; 2) з CLIL тренуються усі аспекти вивчення мови (аудіювання, читання, говоріння, письмо), оскільки пропонуються різні інформативні матеріали (тексти, аудіо, відео тощо); 3) по-третє, заняття дуже підвищують мотивацію до вивчення англійської мови в учнів (студентів), оскільки вони самі усвідомлюють необхідність знання англійської мови для кращого розуміння предмета, що вивчається; 4) учні (студенти) на місці застосовують здобуті знання, а отже, практика відбувається постійно, а не залишається у вигляді можливості застосування знань колись у майбутньому; 5) нарощується вагома база англійських академічних термінів, яка стане у нагоді тим, хто збирається здобувати освіту за кордоном; 6) CLIL допомагає учням (студентам) перелаштуватися на сприйняття інформації, висловлення та аргументацію власних думок англійською мовою; 7) таке інтегроване навчання надає глибші знання з дисциплін, що викладаються англійською мовою, оскільки вони стають привабливими та цікавими для учнів (студентів), що дозволяє останнім відкрити їх з інших сторін.

Головне, на чому наголошували тренери з європейських університетів Сью Гартон, Елізабет Виландер і Урве Айя, Ута Римарчик та Стефані Вітцігман, яким учасники семінарів є дуже вдячними за відданість ідеї проєкту, професіоналізм і терпіння, що на відміну від навчання мови, де головною є філологічна складова, під час застосування CLIL підходу необхідно змістити увагу в бік вивчення змісту немовної дисципліни та забезпечити збалансований підхід до викладання інших дисциплін засобами англійської мови.

Сподіваємося, ніщо не стане на заваді запланованим на осінь очним зустрічам на завершальному етапі курсу з CLIL методології.

================================================================================================================================

Семінар з розробки навчальних програм

З 19 травня по 16 червня робоча група у складі доц. Л. В. Кокоріної, доц. Н. П. Пожидаєвої та доц. О. А. Ясинецької взяла участь у п’яти щотижневих вебінарах на платформі  MOODLE Тартуського університету серед 32 учасників з інших українських та закордонних університетів-партнерів. Презентації, обговорення, практичні завдання та відгуки про виконану роботу забезпечувалися представниками таких освітніх закладів, як: Тартуський університет (Естонія), Астонський університет (Велика Британія), Гейдельберзький педагогічний університет (Німеччина).

Тематика вебінарів і домашніх завдань охоплювала загальні принципи й стандарти навчальних програм, послідовність розробки навчальних планів, залучення зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до управління якістю та її забезпечення при розробці й реалізації освітніх програм, типи оцінювання та підходи в навчанні, а також види й завдання педагогічної практики в процесі підготовки вчителів.

Організатори й викладачі «Семінару з розробки навчальних програм», яким ми вдячні за цікаві, змістовні, корисні, ефективні вебінари, надали власне апробоване бачення принципів і складових розробки й реалізації навчальних планів, поділилися досвідом, створили умови для змістовних диспутів, забезпечили плідну співпрацю, зокрема в командній роботі, своєрідним чином запрограмували учасників на успіх та ефективність результатів у досягненні цілей проекту «Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції (MultiEd)».

===================================================================================================================

Превентивний моніторинг

15 червня 2020 відбувся превентивний онлайн-моніторинг проєкту MultiEd.

Моніторинг здійснювали керівник Національного Еразмус офісу в Україні Світлана Шитікова та менеджер з моніторингу Іванна Атаманчук. Координатор проєкту в ГІІМ, Шкуропат М. Ю., підготувала до моніторингу звіт про виконану роботу за період дії проєкту.

Разом з проректорами з наукової та навчальної роботи університетів-партнерів в першій сесії моніторингу взяла участь директор ГІІМ доц. Бєліцька Є. М. Вона підкреслила важливість участі ГІІМ у проєкті, наголосила на тому, що цей проєкт якнайкраще вписується в стратегію розвитку інституту, та запевнила у всебічній підтримці адміністрації інституту дій, запланованих в рамках проєкту.

Із загальним звітом за всіма робочими пакетами виступила менеджер та координатор проєкту Олександра Головко. Зокрема, вона ознайомила присутніх з виконанням річного робочого плану, інноваціями та змінами, внесеними у зв’язку з карантинними обмеженнями.

На цей момент проєкт пройшов успішний моніторинг. Від моніторингової комісії прозвучали наступні побажання до членів консорціуму:

 • забезпечити належну якість та сталість результатів проєкту;
 • поширювати знання та навички, отримані під час проєкту серед колег та інших стейкхолдерів через науково-методичні семінари, тренінги, конференції тощо.
 • висвітлювати результати діяльності проєкту (зокрема проведеного опитування з багатомовної освіти) у наукових публікаціях;
 • звернути увагу виконавців проєкту на досягнення якісних результатів та проведення поточного контролю якості протягом проєкту;
 • приділяти особливу увагу поширенню інформації про проєкт та його проміжні результати серед усіх можливих стейкхолдерів (внутрішніх та зовнішніх);
 • ураховувати можливість синергетичної співпраці з іншими проєктами Еразмус + та Британської ради, які тривають в Україні.

Бажаємо інтелектуальних сил і натхнення в подальшій роботі команді проєкту!

====================================================================================================================

18.05 – 26. 06

Відбувається он-лайн навчання робочої групи проєкту на курсі CLIL ( WP 3. CLIL Methodology)

Курс контекстного інтегрованого навчання іноземних мов (CLIL)  зареєстрований на платформі MOODLE Тартуського Університету. Розробниками курсу є європейські партнери проекту MultiEd, а саме:  Гейдельберзька вища педагогічна школа (Німеччина), Астонській університет (Великобританія) та Тартуській університет (Естонія).  В он-лайн навчанні беруть  участь доц. М.Ю. Шкуропат, доц. Л.В. Кокоріна, доц. В.В. Концур, доц. Р.М. Ситняк, доц. В.О. Андрущенко, доц. І.М. Архіпова, ст. викл. О.Ю. Корольова, викл. П.В. Бакутіна.

Курс  є досить об’ємним, розрахований на 3 кредити ESTC, тому програму курсу розподіллено на три частини: оглядово-підготовча, он-лайн семінари та інтерактивна. Підготовча частина  триватиме з 18 травня по 21 червня.  Матеріал розташовано потижнево, учасники мають вивчати дослідницькі роботи з відповідних тем курсу, переглядати запропоновані відео, виконувати завдання. За змістом статей учасники проєктної групи знайомляться з принципами контекстно інтегрованого навчання, осмислюють підходи і досвід європейських практиків з використання англійської мови як мови викладання інших дисциплін у вищій освіті.

З 22 по 26 червня відбуватимуться он-лайн семінари. Проведення третьої, інтерактивної частини курсу перенесено з червня на вересень, очікується, що відбудеться вона, як і було запропоновано раніше, в чотирьох місцях України – Запоріжжі, Черкасах, Харкові та Полтаві. Після завершення курсу усі учасники отримають сертифікати.

===================================================================================================

Закупівля обладнання.

Узгоджено список обладнання для проведення закупівлі в рамках дії проекту. За домовленістю сторін, все обладнання, за однаковим списком для всіх українських університетів-партнерів проекту буде закуповуватися національним координатором ЗНУ та розподілятися серед партнерів. Згідно списку обладнання,  для виконання дій та робочих пакетів проекту  ГІІМ отримає відеокомплект з відеокамерою, навушниками та петличним мікрофоном та мультимедійний комплект з інтерактивним дисплеєм, проектором та моторизованим екраном, і  комплектуючі до них. Всього обладнання на суму приблизно  356 290грн.

Підготовка опитування з мовної ситуації в Україні. (в рамках дії WP5: Розробка концепції багатомовної освіти в Україні)

Разом з партнерами з інших університетів України, робоча група проекту MultiEd взяла участь у розробці, перекладі англійською та українською мовами та обговоренні питань опитування з мовної ситуації в Україні.

Он-лайн версія анкети розроблена за допомогою ресурсу lime monkey технічною командою Тартуського університету.

13 квітня на платформі ZOOM відбулася координаційна он-лайн зустріч між університетами-партнерами з України, координатором  проекту О. Головко та відповідальними особами за проведення опитування з Тартуського університету. Від команди проекту в зустрічі взяли участь менеджер проекту проф. Т.М. Марченко та керівник робочої групи проекту М.Ю. Шкуропат.  Були обговорені та остаточно узгоджені  спірні питання анкети, визначені терміни проведення та вимоги до опитування.

==================================================================================================================

11.05 – 30.05

Відбувається он-лайн навчання робочої групи проєкту з розробки навчальних програм (WP 2 Curriculum Design)

В ході навчання робоча група, відповідальна за цей напрямок роботи, у складі доц. Л.В. Кокоріної, доц. О. А. Ясинецької та доц. Н. П Пожидаєвої  знайомиться з запропонованими теоретичними матеріалами, навчальними планами та програмами європейських університетів-партнерів, а також проводить аналіз чинних навчальних планів спеціальностей 014. Середня освіта та 035. Філологія. Окрім того, члени робочої групи регулярно беруть участь у вебінарах на платформі  MOODLE Тартуського університету серед 32 учасників з інших українських університетів-партнерів. На вебінарах обговорюються засади розробки навчальних програм в Україні, Великобританії, Естонії а також проблеми автономії університетів.

 

===================================================================================================================

12-14 лютого у Запорізькому національному університеті відбулася установча зустріч партнерів проєкту «Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration – MultiEd, у межах програми Erasmus+ КА2 напряму «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Горлівський інститут іноземних мов представляли: професор Т. М. Марченко – заступник директора, менеджер проєкту; доцент М. Ю. Шкуропат – координатор проєкту в ГІІМ; І. В. Світлакова – в.о. головного бухгалтера, фінансовий адміністратор проєкту. У зустрічі також взяли участь європейські партнери проєкту – представники Університету Тарту (Естонія), Гейдельберзького педагогічного університету (Німеччина), Астонського університету (Британія), Інтерлінк Академії (НУО, Німеччина) та колеги з університетів Запоріжжя, Миколаєва, Черкас, Полтави, Харкова, Тернополя, Івано-Франковська. Усі партнери взяли участь в обговоренні завдань проєкту, плануванні дій та заходів, ознайомилися з вимогами відповідального представництва грантодавця – Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури Європейського Союзу (ЕACEA) – щодо дотримання якості результатів. У скайп-режимі перед присутніми виступила керівник національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана Шитікова, яка щиро побажала успіхів усім проєктантам, надала методичні рекомендації щодо подальшої роботи, роз’яснила особливості національного законодавства та закликала проєктні групи забезпечити якісну реалізацію поставлених завдань. Жвавий інтерес учасників викликали презентації європейських гостей про принципи розробки навчальних програм та навчальних планів підготовки вчителів іноземних мов у їхніх університетах.

Результати проекту
Анонси

 

 

 

 

АНОНСИ

В рамках виконання дії проекту MultiED WP 2. Curriculum Design з 21 по 25 травня відбудеться опитування з мовної ситуації в ГІІМ.

Метою цього дослідження є визначення особливостей як використання мов в освітньому процесі, так і специфіки їхнього викладання в університетах України. Це дослідження також спрямоване на аналіз ставлення студентів, викладачів та адміністрації університетів України до багатомовності, викладання іноземних мов та викладання предметів іноземними мовами. Результати опитування будуть використані українськими університетами при розробці програм спеціальності «Учитель / викладач іноземної мови», вдосконаленні власних підходів викладання мови, популяризації ідей викладання предметів іноземними мовами. Університети також використають результати дослідження для розробки власної «Стратегії багатомовної освіти», публікації аналітичних звітів та статей у міжнародних наукових журналах.

Запрошуємо всіх студентів, викладачів та адміністративний персонал взяти участь у опитуванні.

Ваша участь в опитуванні триватиме 20-30 хвилин. Будь ласка, не переривайте опитування, оскільки ця програма не дозволяє зберігати дані і вам доведеться починати спочатку. Усі відповіді анонімні, тому просимо вас бути максимально відвертими, відповідаючи на запитання. Це наукове дослідження,  і ми будемо вдячні, якщо Ви надасте відповіді на всі запитання. На основі опитування проектна група ГІІМ проаналізує мовну ситуацію в інституті.

Для участі в опитуванні, будь ласка, пройдіть за посиланням.

https://survey.ut.ee/index.php/358687?newtest=Y&lang=en 

Якщо у вас з’явилися запитання щодо опитування, будь ласка, сконтактуйте з головним координатором проєкту Олександрою Головко (oleksadra.golovko@ut.ee). Усі отримані відповіді будуть анонімними та зберігатимуться на сервері Тартуського університету.

Команда проєкту вдячна за Ваш внесок!

 

Проект «Розвиток потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та європейської інтеграції в Україні) програми Erasmus+ KA2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (MultiEd № 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP).
Тривалість проекту:

15.11.2019 – 14.11. 2022
Цілями проекту є:
1. Розробка навчальних програм: ініціювання процесу реформування навчальних програм шляхом фундаментального їх перегляду відповідно до Європейської рамки кваліфікацій (EQF) в університетах України та застосування сучасної методики викладання.
2. Освіта викладачів: (як шкільних, так і університетських). Сприяння підвищенню кваліфікації викладачів через їх участь у семінарах, проведення семінарів для викладачів та розробка електронного курсу «Методика CLIL» для цільових груп, який орієнтований на професійне удосконалення навичок цільових груп щодо інтерактивних методів навчання, студентоцентрованого навчання, компетентнісного підходу та міждисциплінарних методик викладання.
3. Інтернаціоналізація освіти через запровадження курсів на базі методології CLIL, розробка багатомовної стратегії освіти для ЗВО України та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої освіти для підвищення багатомовної здатності випускників університетів, вдосконалення практики викладання іноземних мов та викладання іноземних мов в університетах України.

Очікувані результати:
1. Удосконалені навчальні програми з англійської мови: 8 програм BA, 8 програм MA будуть реформовані відповідно до EQF, оновлена методика викладання. 8 нових курсів будуть упроваджені, 10 курсів навчальних програм з англійської мови будуть переглянуті.
2. Розроблені рекомендації щодо реформи навчальних програм, які будуть екстрапольовані на інші університети України.
3. В цільових групах буде викладатися курс «Методика CLIL».
4. Розроблена “багатомовна стратегія освіти” для ЗВО України; розроблені національні рекомендації “Багатомовна вища освіта в Україні”.
5. Для всіх студентів університету пропонуються курси на базі CLIL.
6. Проводяться семінари та майстер-класи для викладачів загальноосвітніх шкіл та закладів вищої освіти щодо новітніх педагогічних підходів, методів CLIL & ELT, загальних професійних навичок.

Project:ForeignLanguageTeacherTrainingCapacityDevelopmentasaWaytoUkraine’sMultilingualEducationandEuropeanIntegrationof the programmeErasmus+ KA2 – CapacityBuildinginthefieldofHigherEducation (MultiEd.№ 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP).

Duration of the project:
15.11.2019 – 14.11. 2022
The project’s aims are:
A 1. Curriculum development: Initiating a curriculum reform process through a fundamental revision of the programmes in alignment with the European Qualifications Framework (EQF) at UA universities, and modern teaching methodology application. 8 BA programmes, 8 MA programmes in 8 UA partner universities in the field of Education (Teacher of Foreign Languages) are to be assessed, reformed, piloted and running (with on average 14 courses revised and 8 new courses introduced in every partner HEI). The National Guidelines for TFL curricula design will be produced.

A 2.Education of in-service teachers (both school and university teachers, academic staff). Promotion of refresher training through seminars, workshops for educators and e-course “CLIL Methodology” for target groups are to provide the target groups with professional improvement on interactive teaching methods, student-centred learning, competence approach, and interdisciplinary teaching practices.

A3. Internationalization of education through launching CLIL-based courses and developing multilingual education strategies for UA HEIs and National Recommendations on Multilingual Higher Education to enhance multilingual aptitude of university graduates, improve practices of teaching foreign languages and teaching in foreign languages at UA universities.

Expected results:
1. TFL Curriculum reform: 8 BA programmes, 8 MA programmes in 8 UA partner universities will be reformed in alignment with EQF, teaching methodology updated. 8 new courses will be launched in all 8 UA universites, on average 14 courses at each UA partner university (from the former TFL curricula) will be revised.
2. Guidelines for Curriculum Reform will be worked out to be extrapolated in other UA universities.
3. Е-course “CLIL Methodology” will be delivered for target groups.
4. “Multilingual education strategy” for 8 UA HEIs will be developed; National Recommendations “Multilingual Higher Education in Ukraine” will be elaborated.
5. CLIL-based courses will be offered for all university students.
6. Seminars and workshops will be delivered for in-service school and university teachers on new pedagogical approaches, CLIL & ELT methods, career-relevant general skills.