«Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»     Project “Learn to Discern: info-media literacy”Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.Учасники проєкту – Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та           Громадська організація «Наша гідність».Назва проєкту «Mіst» – Стоп інструменталізації історії»Термін дії проєкту – жовтень 2020 – лютий 2021  Призначення проєкту – формування стійких навичок до протидії фальсифікаціям, фейкам, вміння їх        розвінчати, закріплення вмінь усного та письмового спілкування, вдосконалення навичок соціальної комунікації; поширення критичного мислення серед здобувачів середньої та вищої школи.Під час виконання проєкту його учасники, перш за все здобувачі вищої освіти (20 осіб), отримають важливий досвід реалізації навичок критичного мислення, критичної оцінки джерела. Результати такої критичної оцінки джерел будуть поширені серед учнів, студентів, вчителів (до 100 осіб). В середньостроковій перспективі виконавці проєкту стають шкільними вчителями з досвідом грантової діяльності та навичками критичного мислення (школи переважно Донецької області). Як остаточний результат – підготовка, оформлення та друк методичних рекомендацій для використання в освітньому процесі середньої та вищої школи (завдяки співпраці з відділом суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПНУ), поширення їх серед навчальних закладів.Форми діяльності, які команда планує здійснити за підтримки грантової програми:Вид діяльностіМета проведення (коротко про результат)
Отримання фахової експертної підтримки

Формування   навичок   критичної   оцінки джерела,    оцінка     рівня    сформованості навичок критичної оцінки джерела

Вид діяльностіМета проведення (коротко про результат) 
Отримання фахової експертної підтримкиФормування   навичок   критичної   оцінки джерела,    оцінка     рівня    сформованості навичок критичної оцінки джерела 
Підготовка аналітичних матеріалів  Реалізація       навичок          критичної       оцінки джерела 
Організація онлайн – квестуВміння застосовувати набуті знання на практиці 
Відеозустрічі з учнями, студентами, вчителямиДоступне та аргументоване представлення результатів 
Відеозустрічі із здобувачами інших ЗВО для розповсюдження результатів проектуПоширення знань про медіаграмотність 
Оформлення   основних   результатів  цих розвідок     з     метою     використання      в освітньому процесі середньої та вищої школиВиконання предметно-історичного та педагогічного дослідження 
Інформаційний супровід проєктуПоширення інформації про хід та результати проєкту 

#Вивчайтарозрізняй #МиМедіаграмотні

Події

3-5 грудня відбулися онлайн-зустрічі учасників команди «Mist – Стоп інструменталізації історії» проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з експертом проєкту – докторкою історичних наук, професоркою, провідною науковою співробітницею Інституту історії України НАНУ Стяжкіною Оленою Вікторівною. Тема зустрічей – «Методологічні та методичні основи аналізу історичного джерела».  У зустрічі взяли участь здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів. Упродовж трьох днів  відбувалися обговорення, ставилися завдання, визначалися  плани в  дослідженні актуальних питань сучасної вітчизняної історичної науки.

23 грудня в навчальному корпусі інституту відкрилася  фотовиставка «Україна відома та невідома», на якій представлені авторські  світлини професора Докашенка В.М.  Виставка є одним з результатів  виконання наукової теми кафедри вітчизняної та зарубіжної історії «Історико – культурні пам’ятки української провінції». Предметом дослідження виступили історико-культурні пам’ятки державного значення всіх 24 областей та однієї автономної республіки України. Першу експедицію була здійснено в 2008 р. до Кіровоградської області, а останню –   до Київської в 2019 р. Отже, вдалося відтворити загальний стан історико-культурних пам’яток  всіх регіонів України.

Головна мета і самого дослідження, і даної виставки –  показати красу нашої землі, багатство її культурної та природної спадщини, привернути увагу до проблеми збереження цього багатства. Частина світлин має вже історичне значення, бо одна частина з них вже не підлягає відновленню, а інша зруйновані під час бойових дій на сході.       Спочатку автори планували представити тільки історико-культурні пам’ятки, але додали й пам’ятки природи, на які так багата наша чарівна країна.

         Актуальність теми та самої виставки значно підсилюється   в контексті Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджена   Постановою Кабінету Міністрів України (№ 695 від 05.08.2020 р.) і  одним із напрямів реалізації Стратегії визначено саме захист культурної спадщини.

Підготовка матеріалів виставки продемонстрували ще один важливий її аспект – формування візуальної грамотності, адже вміння аналізувати фото є однією з компетентностей, що розвиває проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність», учасником якого інститут  став з 2019 року.

         «Були роздуми щодо назви виставки…- зауважив Віктор Миколайович, – але зупинилися на цій: «Україна відома та невідома», бо так багато ще місць, які захоплюють подих, які здатні викликати  найсильніші емоції та почуття. Нам дуже хотілося поділитися цими емоціями і  нашим болем за подальшу долю цієї краси».

29 грудня 2020 р. згідно   робочого плану відбулася он-лайн зустріч з вчителями і викладачами навчальних закладів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози». Команда ГІІМ ознайомила учасників з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії». Вирішено провести в кінці січня тренінг з учнями старшої школи з метою вироблення навичок критики історичного джерела. В зустрічі взяли участь вчителі  шкіл Донецької області, викладачі коледжів та ЗВО м. Бахмут.

28 січня 2021 р. відбувся квест «Вітрила історії. Як ти знаєш історію рідного краю?», в якому взяли участь здобувачі вищої освіти ГІІМ, медичного коледжу, представники громад м. Бахмут та м. Часів-Яр. Учасники заходу закріплювали свої навички інформаційної грамотності на краєзнавчому матеріалі.

ПІДСУМКИ КВЕСТУ

«Вітрила історії» –  Як ти знаєш історію рідного краю?  

Кількість набраних балівНазва командиСклад команди
81 із 95«Тріумвірат»Безмен Микита – капітан Власов Назар, Ландік Анна
65 із 95«Імперія»Затонська Анастсія – капітан, Лоцман Аліна, Чмакіна Анна
62 із 95«Мисливці на мамонтів»Безмен Кирило – капітан, Вєшкін Валера, Колодяжна Лера
53 із 95«Учні Кліо»Полянська Альона – капітан, Бєлий Євген, Діаковський Ілля
53 із 95«ГікSOS»Мішунін Михайло, Руденко Дмитро, Гречуха Олег

29 січня 2021 р. згідно   робочого плану відбувся  тренінг для учнів 11-х класів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози», до участі в якому залучені були старшокласники шкіл Донецької та Луганської областей. Під час тренінгу його учасники мали можливість ознайомитися з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії», а також під час виконання різних вправ («Як розрізнити факт від судження?», «Що таке емоційна забарвленість?», «Як підтвердити \ спростувати наявність релігійної толерантності в Україні?») виробити навички інфо-медійної грамотності.

5 лютого 2021 р. згідно   робочого плану відбулася онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, учасники якого обговорили аналітичні записки, підготовлені членами команди ГІІМ.

9 лютого 2021 р. згідно   робочого плану відбулася онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, учасники якого обговорили аналітичні записки, підготовлені членами команди ГІІМ.

         Учасники зустрічей визначили важливість та значущість проєкту у формуванні медіа грамотності та протистоянні спробам маніпуляцій з використанням  історичного матеріалу.

13 лютого згідно  робочого плану відбулася фінальна зустріч – онлайн перекличка учасників та запрошених «Історія – міст в майбутнє, в якій взяли участь члени команди ГІІМ та учасники всіх попередніх заходів – учні, вчителі, викладачі та здобувачі вищої освіти Сумського та Центральноукраїнського педагогічних університетів. Було підсумовано перші результати проєкту, визначено історії успіхів його учасників, окреслено стратегії впровадження розробок проєкту в освітній процес.


Анонси

Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»         Згідно  нашого робочого плану 3-5 грудня 2020 р. відбудуться он-лайн зустрічі з експертом проєкту за темою «Методологічні та методичні основи аналізу історичного джерела».
         Експерт –  Стяжкіна Олена Вікторівна, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України.Долучитися до зустрічі  можна за посиланнями:

3 грудня, четвер  о 9.30 : meet.google.com/ifj-kwga-vgq

4 грудня, п’ятниця 0 17.00:meet.google.com/ihc-xxng-aej

5 грудня, субота о 9.30:         meet.google.com/thv-rjfy-hdr

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.

 

Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

         23 грудня  о 13.30 відбудеться відкриття фотовиставки «Україна відома і невідома».

            Запрошуємо на захід.

Підключатися до конференції Zoom за наступним посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/79958052550?pwd=K1hzRC83bzJNMHN4aklJaDZxS3Vtdz09
Ідентифікатор конференції: 799 5805 2550
Код доступу: 3bJd9T

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 29 грудня о 15.00 відбудеться он-лайн зустріч з вчителями і викладачами навчальних закладів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози».

         Мета зустрічі – ознайомлення з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії»;

                                       вироблення формату зустрічі з учнями старшої школи.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79003578824?pwd=cHpaNjZ2Z1g1dGRlLy9abDk3ZXl0UT09

Ідентифікатор конференції: 790 0357 8824

Код доступу: 7jCR80

 

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 28 січня о 13.00 відбудеться квест «Вітрила історії. Як ти знаєш історію рідного краю?».

         Мета заходу – закріплення  навичок медіа грамотності на краєзнавчому матеріалі.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/98686343823?pwd=dU5TUXBvVjJTc1NsQ0Y4akVjM0xKUT09

 

Ідентифікатор конференції: 986 8634 3823

Код доступу: 298592

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 29 січня о 14.00 відбудеться тренінг для учнів 11-х класів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози».

         Мета зустрічі – ознайомлення з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії»;

                                       вироблення навичок інфо-медійної грамотності.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/99598842695?pwd=cWJwZzhtbEU5dTBGRHZYcUhHdjVVdz09

Ідентифікатор конференції: 995 9884 2695

Код доступу: 458727

         По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

            Згідно  нашого робочого плану 5 лютого січня об 11.00 відбудеться онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Мета заходу – обговорення аналітичних записок учасників проєкту.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/99955993795?pwd=cDNoNXZrOXJmL3pvNjBabSswYWJ5UT09

Ідентифікатор конференції: 999 5599 3795

Код доступу: 185972

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

              Згідно  нашого робочого плану 9 лютого  о 13.00 відбудеться онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Мета заходу – обговорення аналітичних записок учасників проєкту.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/97321510722?pwd=M25uTXNER3E5R0xpNEYvSXlYMmVGdz09
Ідентифікатор конференції: 973 2151 0722

Код доступу: 962719

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 13 лютого о 10.00 відбудеться фінальна зустріч – онлайн перекличка учасників та запрошених – учні, вчителі, викладачі та здобувачі вищої освіти Сумського та Центральноукраїнського педагогічних університетів за темою  «Історія – міст в майбутнє».

Мета заходу – підведення підсумків впровадження проєкту.

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom
https://zoom.us/j/95711547425?pwd=S053bTI1ZlhZakw4eFVlN0R4L0FOdz09

Ідентифікатор конференции: 957 1154 7425

Код доступу: 494215

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.