Директорат: directorate@forlan.org.ua
Вчена Рада: ac@forlan.org.ua
Профспілка: tu@forlan.org.ua
Відбіркова комісія: selection@forlan.org.ua

Факультет романо-германських мов: frgm@forlan.org.ua
Факультет соціальної та мовної комунікації: fstmk@forlan.org.ua

Кафедра германської філології: germans@forlan.org.ua
Кафедра французької та іспанської мов: french@forlan.org.ua
Кафедра світової літератури: literature@forlan.org.ua
Кафедра української філології: ukrainians@forlan.org.ua
Кафедра англійської філології та перекладу: translation@forlan.org.ua
Кафедра загального мовознавства та російської мови: linguistics@forlan.org.ua
Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії: history@forlan.org.ua
Кафедра психології: psychology@forlan.org.ua
Кафедра педагогіки та методики викладання: pedagogy@forlan.org.ua

Навчально-науковий центр сучасних технологій формування професіної компетентності: technology@forlan.org.ua
Студентський парламент: sp@forlan.org.ua
Навчально-методичний відділ: methodology@forlan.org.ua
Підрозділ моніторінгу якості вищої освіти: monitoring@forlan.org.ua
Відділ наукової роботи студентів: science@forlan.org.ua
Відділ організації виховноі роботи студентів: ew@forlan.org.ua
Відділ правової та профорієнтаційної роботи: law@forlan.org.ua
Центр кар’єри: cdc@forlan.org.ua
Відділ міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами: communication@forlan.org.ua
Бібліотека: library@forlan.org.ua
Відділ кадрів: pd@forlan.org.ua
Бухгалтерська та економічна служба: bookkeeping@forlan.org.ua

Адміністративно-господарська частина: ahc@forlan.org.ua
(Експлуатаційно-технічний відділ, Відділ матеріально-технічного забезпечення, Навчальні корпуси №1 та №2, Гутрожиток, СОТ “Альтаїр”.)

Служба інформаційно-комп’ютерного забезпечення: support@forlan.org.ua
Канцелярія: giim@forlan.org.ua
Архів: archive@forlan.org.ua